แปลง HRZ

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล hrz หรือแปลงให้เป็นสกุล hrz

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

hrz

Slow Scan TeleVision

นี่คือรูปแบบการแสดงที่เกี่ยวข้องกับการออกอากาศของช้าสแกนโทรทัศน์ รูปแบบมรดกนี้ถูกใช้ในการส่งภาพคงที่ที่กำหนดแบนด์วิดธ์ จำกัด ผ่านการใช้งานของซอฟต์แวร์เฉพาะ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

ดูทั้งหมด

HRZ เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.8 (25 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!