RPM

rpm

Red Hat Package ผู้จัดการ

รูปแบบที่เก็บนี้จะใช้เป็นแพ็คเก็ตติดตั้งในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์สำหรับการปรับปรุงสอบถามการตรวจสอบการลบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เก็บ RPM เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยฐานเดียวของแพ็คเก็ตโปรแกรมและฐานข้อมูลจำนวนมากขนาดเล็ก ระบบสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแพ็คเก็ตลบและการติดตั้ง

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน