3GP

3gp

Third Generation Partnership Project

3GP เป็นคอนเทนเนอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาโดย Third Generation Partnership Project ในปี 1998 สำหรับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบ GSM คอนเทนเนอร์ต้องการแบนด์วิดท์พื้นที่เก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลน้อยซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเหมาะสำหรับโทรศัพท์มือถือ เป็นที่เก็บมาตรฐานสำหรับไฟล์ที่ส่งด้วย MMS (Multimedia Messaging Service)

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง 3GP การแปลง ให้คะแนน
1 3GP เป็น MP3 4.9 33,556 คะแนน
2 3GP เป็น MP4 4.8 5,519 คะแนน
3 3GP เป็น WAV 4.9 3,789 คะแนน
4 3GP เป็น AVI 4.8 1,237 คะแนน
5 3GP เป็น GIF 4.7 808 คะแนน
6 3GP เป็น WMV 4.8 487 คะแนน
7 3GP เป็น MPEG 4.7 449 คะแนน
8 3GP เป็น WMA 4.9 404 คะแนน
9 3GP เป็น M4A 4.9 204 คะแนน
10 3GP เป็น MOV 4.7 192 คะแนน
11 3GP เป็น MPG 4.8 152 คะแนน
12 3GP เป็น AMR 4.9 152 คะแนน
13 3GP เป็น OGG 4.9 104 คะแนน
14 3GP เป็น DIVX 5.0 85 คะแนน
15 3GP เป็น AIFF 5.0 80 คะแนน
16 3GP เป็น AAC 4.9 75 คะแนน
17 3GP เป็น VOB 4.9 60 คะแนน
18 3GP เป็น FLV 4.8 59 คะแนน
19 3GP เป็น WEBM 4.8 54 คะแนน
20 3GP เป็น XVID 5.0 40 คะแนน
21 3GP เป็น SWF 4.7 39 คะแนน
22 3GP เป็น MPEG-2 4.8 39 คะแนน
23 3GP เป็น GSM 5.0 39 คะแนน
24 3GP เป็น FLAC 5.0 26 คะแนน
25 3GP เป็น 3G2 4.7 22 คะแนน
26 3GP เป็น M4V 4.9 20 คะแนน
27 3GP เป็น OGV 4.8 20 คะแนน
28 3GP เป็น MKV 4.9 17 คะแนน
29 3GP เป็น OPUS 4.8 13 คะแนน
30 3GP เป็น ASF 5.0 11 คะแนน
31 3GP เป็น MTS 5.0 11 คะแนน
32 3GP เป็น TXW 5.0 8 คะแนน
33 3GP เป็น AC3 5.0 7 คะแนน
34 3GP เป็น AVCHD 4.3 6 คะแนน
35 3GP เป็น RMVB 5.0 6 คะแนน
36 3GP เป็น 8SVX 5.0 6 คะแนน
37 3GP เป็น WV 4.8 6 คะแนน
38 3GP เป็น VOX 5.0 6 คะแนน
39 3GP เป็น TS 5.0 5 คะแนน
40 3GP เป็น AV1 4.2 5 คะแนน
41 3GP เป็น MJPEG 5.0 5 คะแนน
42 3GP เป็น M2V 4.3 4 คะแนน
43 3GP เป็น F4V 5.0 4 คะแนน
44 3GP เป็น AMB 5.0 4 คะแนน
45 3GP เป็น VOC 5.0 4 คะแนน
46 3GP เป็น HEVC 5.0 3 คะแนน
47 3GP เป็น AVR 5.0 3 คะแนน
48 3GP เป็น DTS 5.0 3 คะแนน
49 3GP เป็น MP2 5.0 3 คะแนน
50 3GP เป็น W64 5.0 2 คะแนน
51 3GP เป็น CVS 5.0 2 คะแนน
52 3GP เป็น M4R 5.0 2 คะแนน
53 3GP เป็น SND 5.0 2 คะแนน
54 3GP เป็น CDDA 5.0 2 คะแนน
55 3GP เป็น SLN 5.0 2 คะแนน
56 3GP เป็น AU 5.0 2 คะแนน
57 3GP เป็น CAF 5.0 1 คะแนน
58 3GP เป็น CVU 5.0 1 คะแนน
59 3GP เป็น VMS 5.0 1 คะแนน
60 3GP เป็น M2TS 5.0 1 คะแนน
61 3GP เป็น TTA 5.0 1 คะแนน
62 3GP เป็น SPX 5.0 1 คะแนน
63 3GP เป็น MXF 4.0 1 คะแนน
64 3GP เป็น RM 5.0 1 คะแนน
65 3GP เป็น PRC 5.0 1 คะแนน
66 3GP เป็น NIST 5.0 1 คะแนน
67 3GP เป็น WTV
68 3GP เป็น RA
69 3GP เป็น OGA
70 3GP เป็น PVF
71 3GP เป็น MAUD
72 3GP เป็น SNDR
73 3GP เป็น SNDT
74 3GP เป็น CVSD
75 3GP เป็น DVMS
76 3GP เป็น FAP
77 3GP เป็น PAF
78 3GP เป็น FSSD
79 3GP เป็น SOU
80 3GP เป็น GSRT
81 3GP เป็น HCOM
82 3GP เป็น HTK
83 3GP เป็น IMA
84 3GP เป็น IRCAM
85 3GP เป็น SPH
86 3GP เป็น SMP
87 3GP เป็น WVE
88 3GP เป็น SD2
แปลงเป็น 3GP การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น 3GP 4.7 3,990 คะแนน
2 WMV เป็น 3GP 4.7 291 คะแนน
3 AVI เป็น 3GP 4.6 255 คะแนน
4 WEBM เป็น 3GP 4.7 155 คะแนน
5 GIF เป็น 3GP 4.8 126 คะแนน
6 MOV เป็น 3GP 4.8 124 คะแนน
7 MKV เป็น 3GP 4.7 124 คะแนน
8 MPG เป็น 3GP 4.8 98 คะแนน
9 SWF เป็น 3GP 4.5 81 คะแนน
10 TS เป็น 3GP 4.7 60 คะแนน
11 FLV เป็น 3GP 4.8 55 คะแนน
12 M4V เป็น 3GP 5.0 26 คะแนน
13 MTS เป็น 3GP 4.7 26 คะแนน
14 MPEG เป็น 3GP 4.1 15 คะแนน
15 3G2 เป็น 3GP 4.9 10 คะแนน
16 OGV เป็น 3GP 4.6 5 คะแนน
17 VOB เป็น 3GP 4.0 5 คะแนน
18 ASF เป็น 3GP 5.0 5 คะแนน
19 MOD เป็น 3GP 3.8 2 คะแนน
20 MXF เป็น 3GP 3.8 2 คะแนน
21 RMVB เป็น 3GP 4.0 1 คะแนน
22 M2TS เป็น 3GP 5.0 1 คะแนน
23 AAF เป็น 3GP
24 AV1 เป็น 3GP
25 AVCHD เป็น 3GP
26 CAVS เป็น 3GP
27 DIVX เป็น 3GP
28 DV เป็น 3GP
29 F4V เป็น 3GP
30 HEVC เป็น 3GP
31 M2V เป็น 3GP
32 MJPEG เป็น 3GP
33 MPEG-2 เป็น 3GP
34 RM เป็น 3GP
35 TOD เป็น 3GP
36 WTV เป็น 3GP
37 XVID เป็น 3GP