3GP

3gp

Third Generation Partnership Project

เป็นรูปแบบที่นิยมมากที่สุดสื่อภาชนะบนโทรศัพท์โดยการสนับสนุนของ 3G ซึ่งขณะนี้อยู่ค่อนข้างล้าสมัย ประโยชน์หลักของมันคือความเป็นปึกแผ่น ข้อมูลวิดีโอที่นี่ได้รับการจัดเก็บไว้ใน H.263 หรือ MPEG-4 รูปแบบ AAAC-LC หรือ AMR-NB ที่มีอยู่สำหรับเสียง

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง 3GP การแปลง ให้คะแนน
1 3GP เป็น MP3 4.9 31,631 คะแนน
2 3GP เป็น MP4 4.8 3,752 คะแนน
3 3GP เป็น WAV 4.9 3,626 คะแนน
4 3GP เป็น AVI 4.8 979 คะแนน
5 3GP เป็น GIF 4.8 468 คะแนน
6 3GP เป็น WMV 4.9 436 คะแนน
7 3GP เป็น WMA 4.9 374 คะแนน
8 3GP เป็น MPEG 4.8 344 คะแนน
9 3GP เป็น M4A 4.9 162 คะแนน
10 3GP เป็น AMR 4.9 146 คะแนน
11 3GP เป็น MOV 4.8 137 คะแนน
12 3GP เป็น MPG 4.9 119 คะแนน
13 3GP เป็น OGG 5.0 90 คะแนน
14 3GP เป็น AIFF 5.0 79 คะแนน
15 3GP เป็น DIVX 5.0 68 คะแนน
16 3GP เป็น AAC 4.9 64 คะแนน
17 3GP เป็น FLV 4.9 55 คะแนน
18 3GP เป็น VOB 4.9 53 คะแนน
19 3GP เป็น WEBM 4.9 44 คะแนน
20 3GP เป็น MPEG-2 4.8 39 คะแนน
21 3GP เป็น GSM 5.0 37 คะแนน
22 3GP เป็น XVID 5.0 36 คะแนน
23 3GP เป็น SWF 4.7 30 คะแนน
24 3GP เป็น FLAC 5.0 22 คะแนน
25 3GP เป็น OGV 4.9 17 คะแนน
26 3GP เป็น 3G2 5.0 17 คะแนน
27 3GP เป็น MKV 4.9 14 คะแนน
28 3GP เป็น ASF 5.0 11 คะแนน
29 3GP เป็น M4V 5.0 11 คะแนน
30 3GP เป็น OPUS 4.8 11 คะแนน
31 3GP เป็น MTS 5.0 9 คะแนน
32 3GP เป็น TXW 5.0 8 คะแนน
33 3GP เป็น AC3 5.0 7 คะแนน
34 3GP เป็น RMVB 5.0 6 คะแนน
35 3GP เป็น VOX 5.0 6 คะแนน
36 3GP เป็น WV 4.8 6 คะแนน
37 3GP เป็น 8SVX 5.0 6 คะแนน
38 3GP เป็น AVCHD 5.0 5 คะแนน
39 3GP เป็น VOC 5.0 4 คะแนน
40 3GP เป็น TS 5.0 4 คะแนน
41 3GP เป็น M2V 4.3 4 คะแนน
42 3GP เป็น F4V 5.0 4 คะแนน
43 3GP เป็น AVR 5.0 3 คะแนน
44 3GP เป็น DTS 5.0 3 คะแนน
45 3GP เป็น AMB 5.0 3 คะแนน
46 3GP เป็น CDDA 5.0 2 คะแนน
47 3GP เป็น W64 5.0 2 คะแนน
48 3GP เป็น AU 5.0 2 คะแนน
49 3GP เป็น CVS 5.0 2 คะแนน
50 3GP เป็น SND 5.0 2 คะแนน
51 3GP เป็น SLN 5.0 2 คะแนน
52 3GP เป็น HEVC 5.0 2 คะแนน
53 3GP เป็น CVU 5.0 1 คะแนน
54 3GP เป็น NIST 5.0 1 คะแนน
55 3GP เป็น VMS 5.0 1 คะแนน
56 3GP เป็น TTA 5.0 1 คะแนน
57 3GP เป็น SPX 5.0 1 คะแนน
58 3GP เป็น CAF 5.0 1 คะแนน
59 3GP เป็น PRC 5.0 1 คะแนน
60 3GP เป็น MXF 4.0 1 คะแนน
61 3GP เป็น RM 5.0 1 คะแนน
62 3GP เป็น AV1
63 3GP เป็น M2TS
64 3GP เป็น WTV
65 3GP เป็น M4R
66 3GP เป็น PVF
67 3GP เป็น MAUD
68 3GP เป็น SNDR
69 3GP เป็น SNDT
70 3GP เป็น CVSD
71 3GP เป็น DVMS
72 3GP เป็น FAP
73 3GP เป็น PAF
74 3GP เป็น FSSD
75 3GP เป็น SOU
76 3GP เป็น GSRT
77 3GP เป็น HCOM
78 3GP เป็น HTK
79 3GP เป็น IMA
80 3GP เป็น IRCAM
81 3GP เป็น SPH
82 3GP เป็น SMP
83 3GP เป็น WVE
84 3GP เป็น SD2
แปลงเป็น 3GP การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น 3GP 4.8 2,483 คะแนน
2 WMV เป็น 3GP 4.8 209 คะแนน
3 AVI เป็น 3GP 4.7 173 คะแนน
4 MOV เป็น 3GP 4.9 99 คะแนน
5 GIF เป็น 3GP 4.9 97 คะแนน
6 WEBM เป็น 3GP 4.9 89 คะแนน
7 MKV เป็น 3GP 4.9 82 คะแนน
8 SWF เป็น 3GP 4.6 73 คะแนน
9 MPG เป็น 3GP 4.9 68 คะแนน
10 FLV เป็น 3GP 4.9 42 คะแนน
11 TS เป็น 3GP 4.8 39 คะแนน
12 M4V เป็น 3GP 5.0 21 คะแนน
13 MTS เป็น 3GP 4.8 20 คะแนน
14 3G2 เป็น 3GP 4.8 6 คะแนน
15 ASF เป็น 3GP 5.0 4 คะแนน
16 OGV เป็น 3GP 4.5 4 คะแนน
17 MPEG เป็น 3GP 4.0 2 คะแนน
18 MXF เป็น 3GP 3.8 2 คะแนน
19 VOB เป็น 3GP 3.0 1 คะแนน
20 AAF เป็น 3GP
21 AV1 เป็น 3GP
22 AVCHD เป็น 3GP
23 CAVS เป็น 3GP
24 DIVX เป็น 3GP
25 DV เป็น 3GP
26 F4V เป็น 3GP
27 HEVC เป็น 3GP
28 M2TS เป็น 3GP
29 M2V เป็น 3GP
30 MOD เป็น 3GP
31 MPEG-2 เป็น 3GP
32 RM เป็น 3GP
33 RMVB เป็น 3GP
34 TOD เป็น 3GP
35 WTV เป็น 3GP
36 XVID เป็น 3GP