OGG转换器

在线将文件与ogg相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

ogg

Ogg Vorbis压缩音频文件

这种格式是免费的,这显然是其流行的原因之一。所使用的编解码器支持可变比特率(默认),.ogg文件通常在所有平台上都可以轻松回放。所有都一样,音质略微超过mp3一些。

支持的转化

从 OGG 转换 转换 评分
1 OGG 为 MP3 4.9 97,457票
2 OGG 为 WAV 4.9 7,127票
3 OGG 为 AAC 5.0 1,745票
4 OGG 为 M4A 4.8 1,102票
5 OGG 为 WMA 4.8 374票
6 OGG 为 FLAC 4.8 252票
7 OGG 为 AIFF 4.9 147票
8 OGG 为 M4R 4.7 72票
9 OGG 为 OPUS 4.8 64票
10 OGG 为 AMR 4.9 61票
11 OGG 为 GSM 4.8 49票
12 OGG 为 CAF 4.8 35票
13 OGG 为 AC3 5.0 17票
14 OGG 为 OGA 3.9 15票
15 OGG 为 AU 4.6 14票
转换为 OGG 转换 评分
1 MP3 为 OGG 4.8 17,843票
2 MP4 为 OGG 4.8 4,691票
3 WAV 为 OGG 4.8 2,011票
4 M4A 为 OGG 4.8 1,118票
5 FLAC 为 OGG 4.8 393票
6 WEBM 为 OGG 4.8 195票
7 MOV 为 OGG 4.7 188票
8 3GP 为 OGG 4.9 118票
9 WMA 为 OGG 4.7 112票
10 MPEG 为 OGG 4.8 106票
11 AAC 为 OGG 4.8 105票
12 OPUS 为 OGG 4.8 87票
13 AVI 为 OGG 4.7 86票
14 ASF 为 OGG 5.0 82票
15 AMR 为 OGG 4.9 74票

显示全部

OGG 转换质量评分

4.9 (136,787票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!