OGG转换器

在线将文件与ogg相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

ogg

Ogg Vorbis压缩音频文件

这种格式是免费的,这显然是其流行的原因之一。所使用的编解码器支持可变比特率(默认),.ogg文件通常在所有平台上都可以轻松回放。所有都一样,音质略微超过mp3一些。

支持的转化

从 OGG 转换 转换 评分
1 OGG 为 MP3 4.9 115,388票
2 OGG 为 WAV 4.8 8,686票
3 OGG 为 AAC 5.0 1,812票
4 OGG 为 M4A 4.8 1,395票
5 OGG 为 WMA 4.8 435票
6 OGG 为 FLAC 4.8 326票
7 OGG 为 AIFF 4.9 177票
8 OGG 为 OPUS 4.7 95票
9 OGG 为 M4R 4.8 93票
10 OGG 为 AMR 4.9 68票
11 OGG 为 GSM 4.8 60票
12 OGG 为 CAF 4.8 36票
13 OGG 为 MP2 4.6 22票
14 OGG 为 OGA 3.9 21票
15 OGG 为 AC3 5.0 19票
转换为 OGG 转换 评分
1 MP3 为 OGG 4.8 23,039票
2 MP4 为 OGG 4.8 5,768票
3 WAV 为 OGG 4.8 2,732票
4 M4A 为 OGG 4.8 1,558票
5 FLAC 为 OGG 4.8 499票
6 WEBM 为 OGG 4.8 252票
7 MOV 为 OGG 4.7 238票
8 MPEG 为 OGG 4.8 176票
9 WMA 为 OGG 4.7 144票
10 AAC 为 OGG 4.8 132票
11 3GP 为 OGG 4.9 123票
12 OPUS 为 OGG 4.8 114票
13 AVI 为 OGG 4.6 107票
14 MKV 为 OGG 4.7 106票
15 AMR 为 OGG 4.9 87票

显示全部

OGG 转换质量评分

4.9 (165,182票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!