OGG转换器

在线将文件与ogg相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

ogg

Ogg Vorbis压缩音频文件

这种格式是免费的,这显然是其流行的原因之一。所使用的编解码器支持可变比特率(默认),.ogg文件通常在所有平台上都可以轻松回放。所有都一样,音质略微超过mp3一些。

支持的转化

从 OGG 转换 转换 评分
1 OGG 为 MP3 4.9 177,082票
2 OGG 为 WAV 4.8 15,221票
3 OGG 为 M4A 4.8 2,277票
4 OGG 为 AAC 4.9 2,084票
5 OGG 为 WMA 4.8 634票
6 OGG 为 FLAC 4.8 565票
7 OGG 为 AIFF 4.9 277票
8 OGG 为 OPUS 4.8 177票
9 OGG 为 M4R 4.8 159票
10 OGG 为 AMR 4.9 102票
11 OGG 为 GSM 4.8 80票
12 OGG 为 MP2 4.5 50票
13 OGG 为 OGA 4.2 45票
14 OGG 为 CAF 4.9 40票
15 OGG 为 AC3 5.0 24票
转换为 OGG 转换 评分
1 MP3 为 OGG 4.8 54,501票
2 MP4 为 OGG 4.7 11,380票
3 WAV 为 OGG 4.8 6,530票
4 M4A 为 OGG 4.8 3,648票
5 FLAC 为 OGG 4.8 1,109票
6 MOV 为 OGG 4.7 683票
7 WEBM 为 OGG 4.7 561票
8 MPEG 为 OGG 4.8 532票
9 MKV 为 OGG 4.8 362票
10 AAC 为 OGG 4.8 314票
11 OPUS 为 OGG 4.8 282票
12 WMA 为 OGG 4.8 247票
13 OGA 为 OGG 4.5 161票
14 3GP 为 OGG 4.9 153票
15 AVI 为 OGG 4.7 148票

显示全部

OGG 转换质量评分

4.8 (282,859票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!