OGG转换器

在线将文件与ogg相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

ogg

Ogg Vorbis压缩音频文件

这种格式是免费的,这显然是其流行的原因之一。所使用的编解码器支持可变比特率(默认),.ogg文件通常在所有平台上都可以轻松回放。所有都一样,音质略微超过mp3一些。

支持的转化

从 OGG 转换 转换 评分
1 OGG 为 MP3 4.9 243,401票
2 OGG 为 WAV 4.8 21,758票
3 OGG 为 M4A 4.8 2,921票
4 OGG 为 AAC 4.9 2,289票
5 OGG 为 FLAC 4.8 1,103票
6 OGG 为 WMA 4.9 758票
7 OGG 为 AIFF 4.9 341票
8 OGG 为 OPUS 4.8 270票
9 OGG 为 M4R 4.7 215票
10 OGG 为 AMR 4.7 129票
11 OGG 为 GSM 4.8 109票
12 OGG 为 MP2 4.6 78票
13 OGG 为 OGA 4.4 66票
14 OGG 为 CAF 4.9 50票
15 OGG 为 AU 4.5 33票
转换为 OGG 转换 评分
1 MP3 为 OGG 4.8 76,237票
2 MP4 为 OGG 4.7 15,874票
3 WAV 为 OGG 4.8 9,594票
4 M4A 为 OGG 4.8 5,398票
5 FLAC 为 OGG 4.8 1,649票
6 MOV 为 OGG 4.7 929票
7 MPEG 为 OGG 4.8 870票
8 WEBM 为 OGG 4.7 731票
9 MKV 为 OGG 4.7 570票
10 AAC 为 OGG 4.8 497票
11 OPUS 为 OGG 4.8 497票
12 WMA 为 OGG 4.8 318票
13 OGA 为 OGG 4.6 255票
14 AVI 为 OGG 4.7 188票
15 3GP 为 OGG 4.9 180票

显示全部

OGG 转换质量评分

4.8 (392,410票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!