Công Cụ Chuyển Đổi OGG Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ogg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ogg

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ogg

Ogg Vorbis nén Audio File

Định dạng này là miễn phí, mà dường như là một trong những lý do cho sự phổ biến của nó. Các mã được sử dụng hỗ trợ tốc độ bit biến (như là một mặc định), và các tập tin .ogg thường phát lại dễ dàng trên tất cả các nền tảng. Tất cả những thứ bằng nhau, chất lượng âm thanh vượt trội so với mp3 hơi.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 OGG sang MP3 4.9 84,219 phiếu bầu
2 OGG sang WAV 4.9 5,816 phiếu bầu
3 OGG sang AAC 5.0 1,701 phiếu bầu
4 OGG sang M4A 4.8 846 phiếu bầu
5 OGG sang WMA 4.8 292 phiếu bầu
6 OGG sang FLAC 4.8 173 phiếu bầu
7 OGG sang AIFF 4.9 125 phiếu bầu
8 OGG sang AMR 4.9 57 phiếu bầu
9 OGG sang M4R 4.7 48 phiếu bầu
10 OGG sang OPUS 4.7 44 phiếu bầu
11 OGG sang GSM 4.9 42 phiếu bầu
12 OGG sang CAF 5.0 30 phiếu bầu
13 OGG sang AC3 4.9 14 phiếu bầu
14 OGG sang AU 5.0 10 phiếu bầu
15 OGG sang DTS 5.0 8 phiếu bầu
Chuyển đổi sang OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang OGG 4.8 14,519 phiếu bầu
2 MP4 sang OGG 4.8 3,966 phiếu bầu
3 WAV sang OGG 4.8 1,574 phiếu bầu
4 M4A sang OGG 4.8 811 phiếu bầu
5 FLAC sang OGG 4.8 301 phiếu bầu
6 MOV sang OGG 4.7 152 phiếu bầu
7 WEBM sang OGG 4.8 140 phiếu bầu
8 3GP sang OGG 4.9 113 phiếu bầu
9 AAC sang OGG 4.8 83 phiếu bầu
10 WMA sang OGG 4.7 82 phiếu bầu
11 ASF sang OGG 5.0 81 phiếu bầu
12 AVI sang OGG 4.7 81 phiếu bầu
13 MPEG sang OGG 4.7 69 phiếu bầu
14 AMR sang OGG 4.9 68 phiếu bầu
15 M4V sang OGG 4.8 60 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi OGG

4.9 (116,279 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!