Công Cụ Chuyển Đổi OGG

Chuyển đổi trực tuyến từ file ogg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ogg

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ogg

Ogg Vorbis nén Audio File

Định dạng này là miễn phí, mà dường như là một trong những lý do cho sự phổ biến của nó. Các mã được sử dụng hỗ trợ tốc độ bit biến (như là một mặc định), và các tập tin .ogg thường phát lại dễ dàng trên tất cả các nền tảng. Tất cả những thứ bằng nhau, chất lượng âm thanh vượt trội so với mp3 hơi.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 OGG sang MP3 4.9 115,383 phiếu bầu
2 OGG sang WAV 4.8 8,685 phiếu bầu
3 OGG sang AAC 5.0 1,812 phiếu bầu
4 OGG sang M4A 4.8 1,395 phiếu bầu
5 OGG sang WMA 4.8 435 phiếu bầu
6 OGG sang FLAC 4.8 326 phiếu bầu
7 OGG sang AIFF 4.9 177 phiếu bầu
8 OGG sang OPUS 4.7 95 phiếu bầu
9 OGG sang M4R 4.8 93 phiếu bầu
10 OGG sang AMR 4.9 68 phiếu bầu
11 OGG sang GSM 4.8 60 phiếu bầu
12 OGG sang CAF 4.8 36 phiếu bầu
13 OGG sang MP2 4.6 22 phiếu bầu
14 OGG sang OGA 3.9 21 phiếu bầu
15 OGG sang AC3 5.0 19 phiếu bầu
Chuyển đổi sang OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang OGG 4.8 23,037 phiếu bầu
2 MP4 sang OGG 4.8 5,767 phiếu bầu
3 WAV sang OGG 4.8 2,732 phiếu bầu
4 M4A sang OGG 4.8 1,558 phiếu bầu
5 FLAC sang OGG 4.8 499 phiếu bầu
6 WEBM sang OGG 4.8 252 phiếu bầu
7 MOV sang OGG 4.7 238 phiếu bầu
8 MPEG sang OGG 4.8 176 phiếu bầu
9 WMA sang OGG 4.7 144 phiếu bầu
10 AAC sang OGG 4.8 132 phiếu bầu
11 3GP sang OGG 4.9 123 phiếu bầu
12 OPUS sang OGG 4.8 114 phiếu bầu
13 AVI sang OGG 4.6 107 phiếu bầu
14 MKV sang OGG 4.7 106 phiếu bầu
15 AMR sang OGG 4.9 87 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi OGG

4.9 (165,173 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!