Công Cụ Chuyển Đổi OGG

Chuyển đổi trực tuyến từ file ogg sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ogg

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

ogg

Ogg Vorbis nén Audio File

Định dạng này là miễn phí, mà dường như là một trong những lý do cho sự phổ biến của nó. Các mã được sử dụng hỗ trợ tốc độ bit biến (như là một mặc định), và các tập tin .ogg thường phát lại dễ dàng trên tất cả các nền tảng. Tất cả những thứ bằng nhau, chất lượng âm thanh vượt trội so với mp3 hơi.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 OGG sang MP3 4.9 134,677 phiếu bầu
2 OGG sang WAV 4.8 10,510 phiếu bầu
3 OGG sang AAC 4.9 1,902 phiếu bầu
4 OGG sang M4A 4.8 1,729 phiếu bầu
5 OGG sang WMA 4.8 516 phiếu bầu
6 OGG sang FLAC 4.8 379 phiếu bầu
7 OGG sang AIFF 4.9 213 phiếu bầu
8 OGG sang OPUS 4.8 122 phiếu bầu
9 OGG sang M4R 4.7 115 phiếu bầu
10 OGG sang AMR 4.9 77 phiếu bầu
11 OGG sang GSM 4.8 69 phiếu bầu
12 OGG sang CAF 4.8 38 phiếu bầu
13 OGG sang MP2 4.6 31 phiếu bầu
14 OGG sang OGA 3.9 25 phiếu bầu
15 OGG sang AC3 5.0 19 phiếu bầu
Chuyển đổi sang OGG Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang OGG 4.8 29,670 phiếu bầu
2 MP4 sang OGG 4.7 7,186 phiếu bầu
3 WAV sang OGG 4.8 3,707 phiếu bầu
4 M4A sang OGG 4.8 2,159 phiếu bầu
5 FLAC sang OGG 4.9 677 phiếu bầu
6 WEBM sang OGG 4.8 335 phiếu bầu
7 MOV sang OGG 4.7 326 phiếu bầu
8 MPEG sang OGG 4.8 268 phiếu bầu
9 WMA sang OGG 4.7 173 phiếu bầu
10 AAC sang OGG 4.8 172 phiếu bầu
11 MKV sang OGG 4.8 165 phiếu bầu
12 OPUS sang OGG 4.8 153 phiếu bầu
13 3GP sang OGG 4.8 136 phiếu bầu
14 AVI sang OGG 4.7 120 phiếu bầu
15 AMR sang OGG 4.9 98 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi OGG

4.8 (197,716 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!