OGA

oga

OGG Vorbis Audio

OGA是由Xiph.Org Foundation开发的OGG文件的音频扩展。 OGG是一种专为流媒体设计的开源容器格式,可能包含独立的视频,文本和音频数据。要打开OGA,您需要安装适当的软件(如Vorbis),或将文件转换为更常见的格式。

支持的转化

转换为 OGA 转换 评分
1 MP3 为 OGA 4.3 146票
2 OGG 为 OGA 4.1 41票
3 WAV 为 OGA 4.4 19票
4 MP4 为 OGA 4.3 14票
5 M4A 为 OGA 4.5 8票
6 FLAC 为 OGA 5.0 7票
7 MKV 为 OGA 4.6 5票
8 WMA 为 OGA 5.0 3票
9 MPEG 为 OGA 5.0 2票
10 AIFF 为 OGA 4.5 2票
11 MPG 为 OGA 5.0 1票
12 M4R 为 OGA 5.0 1票
13 CAF 为 OGA 5.0 1票
14 OGV 为 OGA 5.0 1票
15 AVI 为 OGA 5.0 1票
16 WMV 为 OGA 4.0 1票
17 3G2 为 OGA
18 3GP 为 OGA
19 AAF 为 OGA
20 ASF 为 OGA
21 AV1 为 OGA
22 AVCHD 为 OGA
23 CAVS 为 OGA
24 DIVX 为 OGA
25 DV 为 OGA
26 F4V 为 OGA
27 FLV 为 OGA
28 HEVC 为 OGA
29 M2TS 为 OGA
30 M2V 为 OGA
31 M4V 为 OGA
32 MJPEG 为 OGA
33 MOD 为 OGA
34 MOV 为 OGA
35 MPEG-2 为 OGA
36 MTS 为 OGA
37 MXF 为 OGA
38 RM 为 OGA
39 RMVB 为 OGA
40 SWF 为 OGA
41 TOD 为 OGA
42 TS 为 OGA
43 VOB 为 OGA
44 WEBM 为 OGA
45 WTV 为 OGA
46 XVID 为 OGA
47 8SVX 为 OGA
48 AAC 为 OGA
49 AC3 为 OGA
50 AMB 为 OGA
51 AMR 为 OGA
52 APE 为 OGA
53 AU 为 OGA
54 AVR 为 OGA
55 CDDA 为 OGA
56 CVS 为 OGA
57 CVSD 为 OGA
58 CVU 为 OGA
59 DSS 为 OGA
60 DTS 为 OGA
61 DVMS 为 OGA
62 FAP 为 OGA
63 FSSD 为 OGA
64 GSM 为 OGA
65 GSRT 为 OGA
66 HCOM 为 OGA
67 HTK 为 OGA
68 IMA 为 OGA
69 IRCAM 为 OGA
70 MAUD 为 OGA
71 MP2 为 OGA
72 NIST 为 OGA
73 OPUS 为 OGA
74 PAF 为 OGA
75 PRC 为 OGA
76 PVF 为 OGA
77 RA 为 OGA
78 SD2 为 OGA
79 SHN 为 OGA
80 SLN 为 OGA
81 SMP 为 OGA
82 SND 为 OGA
83 SNDR 为 OGA
84 SNDT 为 OGA
85 SOU 为 OGA
86 SPH 为 OGA
87 SPX 为 OGA
88 TAK 为 OGA
89 TTA 为 OGA
90 TXW 为 OGA
91 VMS 为 OGA
92 VOC 为 OGA
93 VOX 为 OGA
94 VQF 为 OGA
95 W64 为 OGA
96 WV 为 OGA
97 WVE 为 OGA
98 XA 为 OGA