OGA

oga

OGG Vorbis Audio

OGA是由Xiph.Org Foundation开发的OGG文件的音频扩展。 OGG是一种专为流媒体设计的开源容器格式,可能包含独立的视频,文本和音频数据。要打开OGA,您需要安装适当的软件(如Vorbis),或将文件转换为更常见的格式。

支持的转化

转换为 OGA 转换 评分
1 MP3 为 OGA 4.3 8票
2 OGG 为 OGA 4.0 4票
3 WAV 为 OGA 5.0 2票
4 M4R 为 OGA 5.0 1票
5 MP4 为 OGA 5.0 1票
6 3G2 为 OGA
7 3GP 为 OGA
8 AAF 为 OGA
9 ASF 为 OGA
10 AV1 为 OGA
11 AVCHD 为 OGA
12 AVI 为 OGA
13 CAVS 为 OGA
14 DIVX 为 OGA
15 DV 为 OGA
16 F4V 为 OGA
17 FLV 为 OGA
18 HEVC 为 OGA
19 M2TS 为 OGA
20 M2V 为 OGA
21 M4V 为 OGA
22 MJPEG 为 OGA
23 MKV 为 OGA
24 MOD 为 OGA
25 MOV 为 OGA
26 MPEG 为 OGA
27 MPEG-2 为 OGA
28 MPG 为 OGA
29 MTS 为 OGA
30 MXF 为 OGA
31 OGV 为 OGA
32 RM 为 OGA
33 RMVB 为 OGA
34 SWF 为 OGA
35 TOD 为 OGA
36 TS 为 OGA
37 VOB 为 OGA
38 WEBM 为 OGA
39 WMV 为 OGA
40 WTV 为 OGA
41 XVID 为 OGA
42 8SVX 为 OGA
43 AAC 为 OGA
44 AC3 为 OGA
45 AIFF 为 OGA
46 AMB 为 OGA
47 AMR 为 OGA
48 APE 为 OGA
49 AU 为 OGA
50 AVR 为 OGA
51 CAF 为 OGA
52 CDDA 为 OGA
53 CVS 为 OGA
54 CVSD 为 OGA
55 CVU 为 OGA
56 DSS 为 OGA
57 DTS 为 OGA
58 DVMS 为 OGA
59 FAP 为 OGA
60 FLAC 为 OGA
61 FSSD 为 OGA
62 GSM 为 OGA
63 GSRT 为 OGA
64 HCOM 为 OGA
65 HTK 为 OGA
66 IMA 为 OGA
67 IRCAM 为 OGA
68 M4A 为 OGA
69 MAUD 为 OGA
70 MP2 为 OGA
71 NIST 为 OGA
72 OPUS 为 OGA
73 PAF 为 OGA
74 PRC 为 OGA
75 PVF 为 OGA
76 RA 为 OGA
77 SD2 为 OGA
78 SHN 为 OGA
79 SLN 为 OGA
80 SMP 为 OGA
81 SND 为 OGA
82 SNDR 为 OGA
83 SNDT 为 OGA
84 SOU 为 OGA
85 SPH 为 OGA
86 SPX 为 OGA
87 TAK 为 OGA
88 TTA 为 OGA
89 TXW 为 OGA
90 VMS 为 OGA
91 VOC 为 OGA
92 VOX 为 OGA
93 VQF 为 OGA
94 W64 为 OGA
95 WMA 为 OGA
96 WV 为 OGA
97 WVE 为 OGA
98 XA 为 OGA