MP3

mp3

MP3音频格式

是用于存储音频的最常见的格式。几乎任何平台上的任何播放器都可以打开mp3文件。音频压缩会伴有质量的损失,但这种损失对于一般用户可以忽略不计,文件大小通常比原始文件要小。

支持的转化

从 MP3 转换 转换 评分
1 MP3 为 WAV 4.8 95,600票
2 MP3 为 OGG 4.8 18,860票
3 MP3 为 M4R 4.8 9,038票
4 MP3 为 WMA 4.8 8,860票
5 MP3 为 M4A 4.8 6,606票
6 MP3 为 AAC 4.8 5,140票
7 MP3 为 FLAC 4.7 4,768票
8 MP3 为 AMR 4.8 2,046票
9 MP3 为 AIFF 4.8 1,471票
10 MP3 为 CDDA 4.6 1,400票
11 MP3 为 DTS 4.5 1,144票
12 MP3 为 GSM 4.7 805票
13 MP3 为 OPUS 4.8 641票
14 MP3 为 MP2 4.4 529票
15 MP3 为 CAF 4.9 460票
16 MP3 为 AC3 4.7 459票
17 MP3 为 AU 4.7 420票
18 MP3 为 WV 4.7 163票
19 MP3 为 TXW 4.2 146票
20 MP3 为 SMP 4.7 130票
21 MP3 为 VOX 4.6 119票
22 MP3 为 SLN 4.8 95票
23 MP3 为 8SVX 4.3 95票
24 MP3 为 SND 4.7 88票
25 MP3 为 VOC 4.8 51票
26 MP3 为 SPX 4.7 51票
27 MP3 为 OGA 4.3 48票
28 MP3 为 W64 4.6 29票
29 MP3 为 AMB 3.8 27票
30 MP3 为 IMA 4.4 26票
31 MP3 为 AVR 4.6 25票
32 MP3 为 WVE 4.2 21票
33 MP3 为 TTA 4.6 17票
34 MP3 为 PVF 4.5 15票
35 MP3 为 GSRT 4.6 14票
36 MP3 为 FAP 4.5 13票
37 MP3 为 PAF 4.7 13票
38 MP3 为 CVS 4.4 13票
39 MP3 为 RA 4.8 13票
40 MP3 为 HCOM 4.9 10票
41 MP3 为 PRC 4.2 10票
42 MP3 为 SOU 4.4 9票
43 MP3 为 FSSD 5.0 8票
44 MP3 为 SD2 4.8 8票
45 MP3 为 IRCAM 5.0 8票
46 MP3 为 HTK 4.0 8票
47 MP3 为 CVSD 4.5 6票
48 MP3 为 DVMS 5.0 6票
49 MP3 为 NIST 4.7 6票
50 MP3 为 MAUD 5.0 5票
51 MP3 为 SPH 5.0 5票
52 MP3 为 SNDR 5.0 4票
53 MP3 为 VMS 5.0 3票
54 MP3 为 CVU 5.0 2票
55 MP3 为 SNDT 3.8 2票
转换为 MP3 转换 评分
1 MP4 为 MP3 4.7 248,425票
2 M4A 为 MP3 4.8 214,962票
3 OGG 为 MP3 4.9 100,749票
4 WAV 为 MP3 4.8 66,797票
5 WMA 为 MP3 4.7 52,429票
6 FLAC 为 MP3 4.8 38,427票
7 ASF 为 MP3 5.0 38,180票
8 OPUS 为 MP3 4.8 37,174票
9 3GP 为 MP3 4.9 36,169票
10 MPEG 为 MP3 4.8 33,884票
11 AMR 为 MP3 4.8 33,023票
12 WEBM 为 MP3 4.7 26,821票
13 AAC 为 MP3 4.8 24,285票
14 MKV 为 MP3 4.7 17,929票
15 AIFF 为 MP3 4.9 7,367票
16 MOV 为 MP3 4.8 7,293票
17 FLV 为 MP3 4.8 6,418票
18 WMV 为 MP3 4.8 4,468票
19 AVI 为 MP3 4.7 3,241票
20 GSM 为 MP3 4.9 3,088票
21 APE 为 MP3 4.8 2,589票
22 CAF 为 MP3 4.8 2,127票
23 TS 为 MP3 4.7 1,976票
24 SWF 为 MP3 4.6 1,676票
25 MPG 为 MP3 4.7 1,619票
26 RM 为 MP3 4.7 1,583票
27 M4R 为 MP3 4.8 1,355票
28 M4V 为 MP3 4.8 1,236票
29 DSS 为 MP3 4.5 863票
30 WVE 为 MP3 4.5 858票
31 OGA 为 MP3 4.8 596票
32 AU 为 MP3 4.7 561票
33 AC3 为 MP3 4.8 526票
34 MP2 为 MP3 4.7 483票
35 MTS 为 MP3 4.8 468票
36 SHN 为 MP3 4.8 281票
37 SMP 为 MP3 4.5 258票
38 VOC 为 MP3 4.5 237票
39 VOX 为 MP3 4.4 190票
40 OGV 为 MP3 4.7 181票
41 WV 为 MP3 4.7 166票
42 VOB 为 MP3 4.8 155票
43 RA 为 MP3 4.6 136票
44 SPX 为 MP3 4.7 127票
45 DTS 为 MP3 4.5 112票
46 F4V 为 MP3 4.8 99票
47 SND 为 MP3 4.5 87票
48 AAF 为 MP3 4.5 84票
49 3G2 为 MP3 4.9 69票
50 VQF 为 MP3 4.6 68票
51 MXF 为 MP3 4.8 66票
52 TAK 为 MP3 4.5 57票
53 MOD 为 MP3 4.5 44票
54 W64 为 MP3 4.8 44票
55 M2TS 为 MP3 4.7 37票
56 DIVX 为 MP3 4.6 37票
57 CDDA 为 MP3 4.4 24票
58 SLN 为 MP3 5.0 24票
59 RMVB 为 MP3 5.0 24票
60 CVS 为 MP3 4.2 22票
61 TTA 为 MP3 5.0 20票
62 XA 为 MP3 4.7 10票
63 AVR 为 MP3 4.9 7票
64 PRC 为 MP3 4.6 7票
65 8SVX 为 MP3 3.8 5票
66 IMA 为 MP3 5.0 3票
67 SPH 为 MP3 5.0 3票
68 SD2 为 MP3 3.8 3票
69 PAF 为 MP3 4.5 2票
70 VMS 为 MP3 4.5 2票
71 AV1 为 MP3
72 AVCHD 为 MP3
73 CAVS 为 MP3
74 DV 为 MP3
75 HEVC 为 MP3
76 M2V 为 MP3
77 MJPEG 为 MP3
78 MPEG-2 为 MP3
79 TOD 为 MP3 5.0 1票
80 WTV 为 MP3 5.0 1票
81 XVID 为 MP3
82 AMB 为 MP3
83 CVSD 为 MP3 5.0 1票
84 CVU 为 MP3
85 DVMS 为 MP3
86 FAP 为 MP3
87 FSSD 为 MP3
88 GSRT 为 MP3
89 HCOM 为 MP3
90 HTK 为 MP3
91 IRCAM 为 MP3
92 MAUD 为 MP3
93 NIST 为 MP3
94 PVF 为 MP3 4.0 1票
95 SNDR 为 MP3
96 SNDT 为 MP3
97 SOU 为 MP3
98 TXW 为 MP3