MP3

mp3

MP3音频格式

是用于存储音频的最常见的格式。几乎任何平台上的任何播放器都可以打开mp3文件。音频压缩会伴有质量的损失,但这种损失对于一般用户可以忽略不计,文件大小通常比原始文件要小。

支持的转化

从 MP3 转换 转换 评分
1 MP3 为 WAV 4.8 157,865票
2 MP3 为 OGG 4.8 50,371票
3 MP3 为 M4R 4.8 16,486票
4 MP3 为 WMA 4.8 13,972票
5 MP3 为 M4A 4.8 12,452票
6 MP3 为 FLAC 4.8 9,839票
7 MP3 为 AAC 4.8 7,224票
8 MP3 为 AMR 4.7 3,154票
9 MP3 为 CDDA 4.6 2,734票
10 MP3 为 AIFF 4.8 2,373票
11 MP3 为 DTS 4.5 1,577票
12 MP3 为 OPUS 4.8 1,411票
13 MP3 为 MP2 4.5 1,272票
14 MP3 为 GSM 4.7 1,052票
15 MP3 为 AC3 4.7 751票
16 MP3 为 AU 4.6 673票
17 MP3 为 CAF 4.9 630票
18 MP3 为 8SVX 3.9 306票
19 MP3 为 WV 4.7 300票
20 MP3 为 SMP 4.7 207票
21 MP3 为 TXW 4.1 182票
22 MP3 为 VOX 4.6 170票
23 MP3 为 SLN 4.8 147票
24 MP3 为 OGA 4.3 146票
25 MP3 为 SND 4.6 123票
26 MP3 为 W64 4.5 112票
27 MP3 为 VOC 4.7 83票
28 MP3 为 SPX 4.6 79票
29 MP3 为 AVR 4.6 46票
30 MP3 为 IMA 4.5 40票
31 MP3 为 WVE 4.5 36票
32 MP3 为 AMB 3.8 36票
33 MP3 为 PVF 4.2 33票
34 MP3 为 RA 4.6 31票
35 MP3 为 TTA 4.6 26票
36 MP3 为 PRC 4.4 24票
37 MP3 为 GSRT 4.5 23票
38 MP3 为 CVS 4.3 22票
39 MP3 为 FAP 4.4 19票
40 MP3 为 PAF 4.8 18票
41 MP3 为 HCOM 4.5 16票
42 MP3 为 SOU 4.4 16票
43 MP3 为 IRCAM 5.0 14票
44 MP3 为 SD2 4.9 14票
45 MP3 为 HTK 4.0 12票
46 MP3 为 FSSD 4.8 12票
47 MP3 为 SPH 4.6 11票
48 MP3 为 CVSD 4.6 8票
49 MP3 为 NIST 4.0 8票
50 MP3 为 DVMS 4.8 8票
51 MP3 为 VMS 4.8 6票
52 MP3 为 MAUD 5.0 6票
53 MP3 为 SNDR 5.0 5票
54 MP3 为 CVU 4.4 5票
55 MP3 为 SNDT 3.8 3票
转换为 MP3 转换 评分
1 MP4 为 MP3 4.7 515,586票
2 M4A 为 MP3 4.8 390,265票
3 OGG 为 MP3 4.9 167,562票
4 WAV 为 MP3 4.8 114,824票
5 WMA 为 MP3 4.7 89,909票
6 MPEG 为 MP3 4.8 80,523票
7 FLAC 为 MP3 4.8 74,916票
8 OPUS 为 MP3 4.8 60,308票
9 AAC 为 MP3 4.8 52,347票
10 WEBM 为 MP3 4.7 49,200票
11 AMR 为 MP3 4.8 44,747票
12 3GP 为 MP3 4.9 38,884票
13 ASF 为 MP3 5.0 38,413票
14 MKV 为 MP3 4.7 30,085票
15 MOV 为 MP3 4.8 14,901票
16 FLV 为 MP3 4.8 11,301票
17 AIFF 为 MP3 4.8 9,789票
18 WMV 为 MP3 4.8 6,972票
19 AVI 为 MP3 4.7 5,406票
20 GSM 为 MP3 4.8 4,354票
21 APE 为 MP3 4.8 4,128票
22 TS 为 MP3 4.7 2,784票
23 CAF 为 MP3 4.8 2,589票
24 MPG 为 MP3 4.7 2,401票
25 M4R 为 MP3 4.8 2,131票
26 RM 为 MP3 4.7 2,015票
27 SWF 为 MP3 4.6 1,977票
28 M4V 为 MP3 4.8 1,698票
29 OGA 为 MP3 4.8 1,623票
30 DSS 为 MP3 4.5 1,114票
31 MP2 为 MP3 4.7 1,052票
32 WVE 为 MP3 4.5 859票
33 AU 为 MP3 4.6 756票
34 AC3 为 MP3 4.8 704票
35 MTS 为 MP3 4.8 597票
36 SHN 为 MP3 4.8 350票
37 RA 为 MP3 4.7 325票
38 VOB 为 MP3 4.8 297票
39 OGV 为 MP3 4.7 288票
40 VOX 为 MP3 4.3 265票
41 SMP 为 MP3 4.5 261票
42 VOC 为 MP3 4.5 242票
43 WV 为 MP3 4.7 229票
44 SPX 为 MP3 4.7 178票
45 DTS 为 MP3 4.5 167票
46 F4V 为 MP3 4.8 145票
47 3G2 为 MP3 4.8 106票
48 SND 为 MP3 4.5 95票
49 MXF 为 MP3 4.8 94票
50 VQF 为 MP3 4.6 89票
51 AAF 为 MP3 4.5 84票
52 W64 为 MP3 4.8 78票
53 DIVX 为 MP3 4.5 72票
54 MOD 为 MP3 4.6 70票
55 TAK 为 MP3 4.6 69票
56 M2TS 为 MP3 4.5 61票
57 8SVX 为 MP3 3.9 45票
58 RMVB 为 MP3 4.9 41票
59 SLN 为 MP3 4.8 37票
60 CDDA 为 MP3 4.2 33票
61 TTA 为 MP3 4.8 28票
62 CVS 为 MP3 4.1 27票
63 SD2 为 MP3 3.8 12票
64 XA 为 MP3 4.8 12票
65 AVR 为 MP3 4.9 11票
66 IMA 为 MP3 4.1 9票
67 PRC 为 MP3 4.6 7票
68 FSSD 为 MP3 3.8 3票
69 SPH 为 MP3 5.0 3票
70 VMS 为 MP3 4.7 3票
71 AV1 为 MP3
72 AVCHD 为 MP3
73 CAVS 为 MP3
74 DV 为 MP3 5.0 2票
75 HEVC 为 MP3
76 M2V 为 MP3
77 MJPEG 为 MP3 5.0 1票
78 MPEG-2 为 MP3
79 TOD 为 MP3 4.5 2票
80 WTV 为 MP3 5.0 1票
81 XVID 为 MP3
82 AMB 为 MP3
83 CVSD 为 MP3 5.0 1票
84 CVU 为 MP3
85 DVMS 为 MP3
86 FAP 为 MP3
87 GSRT 为 MP3
88 HCOM 为 MP3
89 HTK 为 MP3
90 IRCAM 为 MP3 5.0 1票
91 MAUD 为 MP3 5.0 1票
92 NIST 为 MP3
93 PAF 为 MP3 4.5 2票
94 PVF 为 MP3 4.0 1票
95 SNDR 为 MP3
96 SNDT 为 MP3
97 SOU 为 MP3 5.0 1票
98 TXW 为 MP3