แปลง YUV

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล yuv หรือแปลงให้เป็นสกุล yuv

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

yuv

CCIR 601 4:1:1 or 4:2:2

รูปแบบนี้จะใช้ในการเก็บภาพที่ได้รับการแบ่งออกเป็น Y, U และส่วนประกอบของสี V ในกรณีนี้, Y สอดคล้องกับความสว่างและตัวแปร U และ V ตรงกับสีข้อมูล รูปแบบนี้จะสามารถเก็บข้อมูลสีที่ถูกต้องมากขึ้นกว่าพื้นที่สี RGB ระบบสี YUV ยังช่วยให้คุณเก็บไฟล์วิดีโอและบันทึกลำดับโดยเฉพาะของภาพ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง YUV การแปลง ให้คะแนน
1 YUV เป็น JPG 4.5 41 คะแนน
2 YUV เป็น JPEG 4.5 15 คะแนน
3 YUV เป็น PNG 4.5 12 คะแนน
4 YUV เป็น BMP 4.6 8 คะแนน
5 YUV เป็น RGB 4.7 6 คะแนน
6 YUV เป็น RGBA 4.5 2 คะแนน
7 YUV เป็น PGM 4.5 2 คะแนน
8 YUV เป็น JP2 4.0 1 คะแนน
9 YUV เป็น GIF 4.0 1 คะแนน
10 YUV เป็น PPM 4.0 1 คะแนน
11 YUV เป็น PSD 4.0 1 คะแนน
12 YUV เป็น EXR 4.0 1 คะแนน
13 YUV เป็น DOC 4.0 1 คะแนน
14 YUV เป็น TIFF 4.0 1 คะแนน
15 YUV เป็น WBMP
แปลงเป็น YUV การแปลง ให้คะแนน
1 JPG เป็น YUV 4.7 371 คะแนน
2 PNG เป็น YUV 4.7 230 คะแนน
3 BMP เป็น YUV 4.8 174 คะแนน
4 JPEG เป็น YUV 4.5 26 คะแนน
5 PDF เป็น YUV 4.1 7 คะแนน
6 HTML เป็น YUV 5.0 6 คะแนน
7 WEBP เป็น YUV 3.8 5 คะแนน
8 PGM เป็น YUV 5.0 4 คะแนน
9 GIF เป็น YUV 4.8 4 คะแนน
10 PSD เป็น YUV 5.0 3 คะแนน
11 TIFF เป็น YUV 4.7 3 คะแนน
12 PPM เป็น YUV 5.0 3 คะแนน
13 HEIC เป็น YUV 4.0 2 คะแนน
14 EXR เป็น YUV 5.0 2 คะแนน
15 BIN เป็น YUV 4.5 2 คะแนน

ดูทั้งหมด

YUV เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.7 (955 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!