เครื่องมือแปลงไฟล์ WBMP ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล wbmp หรือแปลงให้เป็นสกุล wbmp

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

wbmp

Bitmap ไร้สาย

WBMP เป็นโปรโตคอลการประยุกต์ใช้ไร้สายบิตแมป ไฟล์ที่มีนามสกุล .wbmp มีภาพขาวดำบิตแมป ใน WBMP รูปแบบภาพขาวดำอยู่ในพิกเซล พิกเซลจะถูกนำเสนอในรูปแบบของหน่วยงานที่จะถูกเก็บไว้เป็นสีขาวและพิกเซลแสดงเป็นคู่จะถูกเก็บเป็นสีดำ ภาพ WBMP ถูกนำมาใช้ในความหลากหลายของโทรศัพท์มือถือ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลงเป็น WBMP การแปลง ให้คะแนน
1 JPG เป็น WBMP 4.9 56 คะแนน
2 HTML เป็น WBMP 5.0 41 คะแนน
3 PNG เป็น WBMP 4.8 25 คะแนน
4 BMP เป็น WBMP 5.0 8 คะแนน
5 GIF เป็น WBMP 5.0 8 คะแนน
6 WEBP เป็น WBMP 4.7 7 คะแนน
7 BIN เป็น WBMP 4.6 5 คะแนน
8 PDF เป็น WBMP 5.0 5 คะแนน
9 JPEG เป็น WBMP 4.0 4 คะแนน
10 DOCX เป็น WBMP 5.0 2 คะแนน
11 PPSX เป็น WBMP 5.0 2 คะแนน
12 SVG เป็น WBMP 5.0 2 คะแนน
13 CDR เป็น WBMP 5.0 2 คะแนน
14 PPS เป็น WBMP 4.0 1 คะแนน
15 DDS เป็น WBMP 3.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด