เครื่องมือแปลงไฟล์ TAR.LZ (TLZ) ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล tar.lz หรือแปลงให้เป็นสกุล tar.lz

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

tar.lz

การบีบอัดไฟล์ที่เก็บถาวร

นี่คือรูปแบบการบีบอัดไฟล์ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนวิธี LZMA ที่มีอินเตอร์เฟซที่ใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ซึ่งจะรวมถึง 32 บิตการสนับสนุนการตรวจสอบ CRC สำหรับการตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ มันสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ L-Zip และภาชนะ TAR รวมไฟล์หลายเป็นหนึ่งที่เก็บไว้ในไฟล์บีบอัด tar.lz