เครื่องมือแปลงไฟล์ SUN ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล sun หรือแปลงให้เป็นสกุล sun

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

sun

SUN Rasterfile

นี่คือรูปแบบภาพบิตแมปที่ใช้บนเวิร์กสเตชัน Sun Microsystems ที่ใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์อาทิตย์ มันจะใช้สำหรับบางชนิดของการวิจัย รูปแบบนี้ไม่ได้สนับสนุนการตั้งค่าความโปร่งใส มันสนับสนุนเต็มรูปแบบสีและภาพระดับสีเทา