เครื่องมือแปลงไฟล์ SGI ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล sgi หรือแปลงให้เป็นสกุล sgi

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

sgi

Irix RGB image

บิตแมปที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบบีบอัดโดยใช้อัลกอริทึม RLE SGI chromaticity ช่วง 8-32 บิต / พิกเซล รูปแบบที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานบนเวิร์กสเตชัน Silicon Graphics นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะ Irix RGB หรือ IRIS

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

ดูทั้งหมด