เครื่องมือแปลงไฟล์ RGBO ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล rgbo หรือแปลงให้เป็นสกุล rgbo

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

rgbo

Raw red, green, blue, and opacity samples

รูปแบบสำหรับการเป็นตัวแทนของสีในสามสีหลัก (สีแดง, สีเขียวและสีน้ำเงิน) แต่ละที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป 255 ในทางตรงกันข้ามกับ RGB มาตรฐานจะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความโปร่งใสของภาพทั้งหมดโดยใช้พารามิเตอร์ทึบ มันมีความยืดหยุ่นน้อยในแง่ของการตั้งค่าความโปร่งใสกว่า RGBA