เครื่องมือแปลงไฟล์ RGB ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล rgb หรือแปลงให้เป็นสกุล rgb

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

rgb

Raw red, green, and blue samples

นี่คือรูปแบบการแสดงรูปแบบสีที่ใช้สามสีหลัก (สีฟ้า, สีแดงและสีเขียว) เพื่อสร้างภาพ แต่ละสีสามารถมีได้ถึง 255 การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ระดับความลึกสีถึง 48 บิต RGB สนับสนุนการแสดงผลของ 16,777,216 สี

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง RGB การแปลง ให้คะแนน
1 RGB เป็น JPG 4.6 26 คะแนน
2 RGB เป็น PNG 4.6 15 คะแนน
3 RGB เป็น GIF 4.6 13 คะแนน
4 RGB เป็น BMP 4.6 10 คะแนน
5 RGB เป็น JPEG 4.5 4 คะแนน
6 RGB เป็น TIFF 4.7 3 คะแนน
7 RGB เป็น DXF 4.0 1 คะแนน
8 RGB เป็น PPM 4.0 1 คะแนน
9 RGB เป็น SVG 4.0 1 คะแนน
10 RGB เป็น PDF 4.0 1 คะแนน
11 RGB เป็น JP2
12 RGB เป็น WBMP
13 RGB เป็น TGA
14 RGB เป็น PCX
15 RGB เป็น ICO
แปลงเป็น RGB การแปลง ให้คะแนน
1 JPG เป็น RGB 5.0 971 คะแนน
2 PNG เป็น RGB 4.9 439 คะแนน
3 PDF เป็น RGB 5.0 85 คะแนน
4 BMP เป็น RGB 4.9 68 คะแนน
5 GIF เป็น RGB 5.0 66 คะแนน
6 TIFF เป็น RGB 5.0 35 คะแนน
7 PSD เป็น RGB 4.8 17 คะแนน
8 CDR เป็น RGB 4.6 16 คะแนน
9 EPS เป็น RGB 5.0 13 คะแนน
10 HTML เป็น RGB 5.0 11 คะแนน
11 DOCX เป็น RGB 4.9 8 คะแนน
12 YUV เป็น RGB 4.6 5 คะแนน
13 PPTX เป็น RGB 4.8 4 คะแนน
14 TXT เป็น RGB 4.8 4 คะแนน
15 PPM เป็น RGB 4.8 4 คะแนน

ดูทั้งหมด