อังกฤษ OCR (การรู้จำอักขระด้วยแสง) ออนไลน์และฟรี

แปลงเอกสารที่สแกนและรูปภาพในภาษา อังกฤษ ให้เป็นรูปแบบที่แก้ไขได้ของ Pdf, Excel and Txt (ข้อความ)

หน้าเว็บที่มีอยู่: 10 (คุณได้ใช้ไปแล้ว 0 หน้า)

หากคุณต้องการรู้จักหน้าอื่นๆเพิ่มเติม โปรด ลงชื่อ

อัปโหลดไฟล์เพื่อรับรู้ข้อความ หรือลากไฟล์เหล่านั้นมาวางบนหน้านี้
สนับสนุนรูปแบบไฟล์:

pdf, jpg, bmp, gif, jp2, jpeg, pbm, pcx, pgm, png, ppm, tga, tiff, wbmp

เลือกภาษาทั้งหมดที่ใช้ในเอกสารของคุณ

รูปแบบการออกและการตั้งค่า

วิธีที่จะรู้จักข้อความในภาษา อังกฤษ ได้?

ขั้นที่ 1

อัปโหลดภาพหรือ PDFs

เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์, Google Drive, Dropbox, URL หรือทำการลากไฟล์มาที่หน้า

ขั้นที่ 2

เลือกรูปแบบเอาต์พุต

เลือก .doc หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่คุณต้องการ (สนับสนุนมากกว่า 10 รูปแบบข้อความ)

ขั้นที่ 3

แปลง & ดาวน์โหลด

คลิก "แปลง" และหลังจากนัั้นคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ข้อความที่รู้จักแล้วในภาษา อังกฤษ ได้