เครื่องมือแปลงไฟล์ MOV ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล mov หรือแปลงให้เป็นสกุล mov

เลือกไฟล์เพื่อแปลง หรือลากไฟล์มาวางบนหน้านี้
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

mov

QuickTime File Format

เป็นรูปแบบสื่อข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยแอปเปิ้ล ชื่อ 'Quicktime และถูกเปิดโดยโปรแกรมที่มีชื่อเดียวกัน รูปแบบนี้มีหลายต่อหลายเพลงซึ่งแต่ละสามารถเก็บเสียง, วิดีโอหรือข้อความ สนับสนุนโดยจำนวนมากของการเข้ารหัสและในไฟล์เดียวแต่ละองค์ประกอบสามารถใช้ตัวแปลงสัญญาณของตัวเอง

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง MOV การแปลง ให้คะแนน
1 MOV เป็น MP4 4.8 17,835 คะแนน
2 MOV เป็น GIF 4.8 7,988 คะแนน
3 MOV เป็น MP3 4.8 3,114 คะแนน
4 MOV เป็น AVI 4.8 3,038 คะแนน
5 MOV เป็น WMV 4.8 1,771 คะแนน
6 MOV เป็น MPEG 4.8 778 คะแนน
7 MOV เป็น WAV 4.9 535 คะแนน
8 MOV เป็น WEBM 4.9 481 คะแนน
9 MOV เป็น MPG 4.8 425 คะแนน
10 MOV เป็น SWF 5.0 357 คะแนน
11 MOV เป็น FLV 4.8 280 คะแนน
12 MOV เป็น OGV 5.0 247 คะแนน
13 MOV เป็น M4V 4.7 162 คะแนน
14 MOV เป็น MTS 4.7 113 คะแนน
15 MOV เป็น 3GP 4.9 109 คะแนน
แปลงเป็น MOV การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น MOV 4.8 4,664 คะแนน
2 GIF เป็น MOV 4.9 2,530 คะแนน
3 SWF เป็น MOV 4.4 1,195 คะแนน
4 WMV เป็น MOV 4.9 727 คะแนน
5 AVI เป็น MOV 4.8 540 คะแนน
6 WEBM เป็น MOV 4.9 420 คะแนน
7 MTS เป็น MOV 4.9 345 คะแนน
8 MPG เป็น MOV 4.9 294 คะแนน
9 MKV เป็น MOV 4.8 201 คะแนน
10 M4V เป็น MOV 4.9 185 คะแนน
11 3GP เป็น MOV 4.8 151 คะแนน
12 FLV เป็น MOV 4.8 106 คะแนน
13 OGV เป็น MOV 4.9 70 คะแนน
14 MXF เป็น MOV 4.9 57 คะแนน
15 ASF เป็น MOV 4.8 39 คะแนน

ดูทั้งหมด