เครื่องมือแปลงไฟล์ MOV ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล mov หรือแปลงให้เป็นสกุล mov

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

mov

QuickTime File Format

เป็นรูปแบบสื่อข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยแอปเปิ้ล ชื่อ 'Quicktime และถูกเปิดโดยโปรแกรมที่มีชื่อเดียวกัน รูปแบบนี้มีหลายต่อหลายเพลงซึ่งแต่ละสามารถเก็บเสียง, วิดีโอหรือข้อความ สนับสนุนโดยจำนวนมากของการเข้ารหัสและในไฟล์เดียวแต่ละองค์ประกอบสามารถใช้ตัวแปลงสัญญาณของตัวเอง

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง MOV การแปลง ให้คะแนน
1 MOV เป็น MP4 4.8 14,160 คะแนน
2 MOV เป็น GIF 4.9 6,633 คะแนน
3 MOV เป็น MP3 4.8 2,763 คะแนน
4 MOV เป็น AVI 4.8 2,718 คะแนน
5 MOV เป็น WMV 4.9 1,581 คะแนน
6 MOV เป็น MPEG 4.9 664 คะแนน
7 MOV เป็น WAV 4.9 484 คะแนน
8 MOV เป็น WEBM 5.0 414 คะแนน
9 MOV เป็น MPG 4.9 328 คะแนน
10 MOV เป็น SWF 5.0 326 คะแนน
11 MOV เป็น FLV 4.9 247 คะแนน
12 MOV เป็น OGV 5.0 236 คะแนน
13 MOV เป็น M4V 4.8 128 คะแนน
14 MOV เป็น 3GP 4.9 94 คะแนน
15 MOV เป็น MTS 4.8 93 คะแนน
แปลงเป็น MOV การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น MOV 4.8 3,998 คะแนน
2 GIF เป็น MOV 5.0 2,237 คะแนน
3 SWF เป็น MOV 4.6 1,133 คะแนน
4 WMV เป็น MOV 4.9 621 คะแนน
5 AVI เป็น MOV 4.9 447 คะแนน
6 WEBM เป็น MOV 4.9 331 คะแนน
7 MTS เป็น MOV 4.9 298 คะแนน
8 MPG เป็น MOV 4.9 242 คะแนน
9 M4V เป็น MOV 4.9 153 คะแนน
10 MKV เป็น MOV 4.9 152 คะแนน
11 3GP เป็น MOV 4.8 132 คะแนน
12 FLV เป็น MOV 4.9 73 คะแนน
13 OGV เป็น MOV 4.9 62 คะแนน
14 MXF เป็น MOV 4.8 42 คะแนน
15 ASF เป็น MOV 4.8 32 คะแนน

ดูทั้งหมด