เครื่องมือแปลงไฟล์ JPG ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล jpg หรือแปลงให้เป็นสกุล jpg

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

jpg

ร่วมถ่ายภาพกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

นามสกุล JPG ได้รับมอบหมายให้ไฟล์ภาพ ภาพและภาพกราฟิกเว็บจำนวนมากจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ JPG เพื่อที่จะบีบอัดบิตแมปจำนวนมากจะถูกบันทึกไว้ใน .jpg ที่ทำให้ง่ายต่อการถ่ายโอนและการดาวน์โหลดไฟล์เหล่านี้บนอินเทอร์เน็ต รูปแบบ JPG ขึ้นอยู่กับจานสี 24 บิตที่สูงกว่าระดับของการบีบอัดที่ใช้ในการสร้างไฟล์ JPG ที่มากขึ้นผลการบีบอัดกับคุณภาพของภาพ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง JPG การแปลง ให้คะแนน
1 JPG เป็น DOC 4.9 80,928 คะแนน
2 JPG เป็น SVG 4.9 29,145 คะแนน
3 JPG เป็น DXF 4.9 28,394 คะแนน
4 JPG เป็น PNG 4.9 27,055 คะแนน
5 JPG เป็น DOCX 4.5 15,638 คะแนน
6 JPG เป็น PDF 4.9 13,867 คะแนน
7 JPG เป็น AI 4.9 12,601 คะแนน
8 JPG เป็น ICO 5.0 11,223 คะแนน
9 JPG เป็น BMP 4.9 7,213 คะแนน
10 JPG เป็น EPS 4.9 6,782 คะแนน
11 JPG เป็น GIF 4.9 4,918 คะแนน
12 JPG เป็น JP2 4.9 4,917 คะแนน
13 JPG เป็น PSD 4.9 3,581 คะแนน
14 JPG เป็น TIFF 5.0 3,566 คะแนน
15 JPG เป็น HDR 4.9 2,284 คะแนน
แปลงเป็น JPG การแปลง ให้คะแนน
1 DOCX เป็น JPG 4.9 127,714 คะแนน
2 PDF เป็น JPG 4.9 50,685 คะแนน
3 DOC เป็น JPG 4.9 35,188 คะแนน
4 PPTX เป็น JPG 4.7 29,991 คะแนน
5 WEBP เป็น JPG 4.9 22,884 คะแนน
6 PNG เป็น JPG 4.9 20,086 คะแนน
7 XLSX เป็น JPG 4.9 15,204 คะแนน
8 CDR เป็น JPG 4.6 14,557 คะแนน
9 CR2 เป็น JPG 4.6 12,452 คะแนน
10 TIFF เป็น JPG 4.9 10,750 คะแนน
11 AI เป็น JPG 4.8 10,363 คะแนน
12 BMP เป็น JPG 4.8 10,272 คะแนน
13 HTML เป็น JPG 4.7 9,741 คะแนน
14 PSD เป็น JPG 4.8 8,823 คะแนน
15 XLS เป็น JPG 4.7 6,928 คะแนน

ดูทั้งหมด