เครื่องมือแปลงไฟล์ JPG ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล jpg หรือแปลงให้เป็นสกุล jpg

เลือกไฟล์เพื่อแปลง หรือลากไฟล์มาวางบนหน้านี้
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

jpg

ร่วมถ่ายภาพกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

นามสกุล JPG ได้รับมอบหมายให้ไฟล์ภาพ ภาพและภาพกราฟิกเว็บจำนวนมากจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ JPG เพื่อที่จะบีบอัดบิตแมปจำนวนมากจะถูกบันทึกไว้ใน .jpg ที่ทำให้ง่ายต่อการถ่ายโอนและการดาวน์โหลดไฟล์เหล่านี้บนอินเทอร์เน็ต รูปแบบ JPG ขึ้นอยู่กับจานสี 24 บิตที่สูงกว่าระดับของการบีบอัดที่ใช้ในการสร้างไฟล์ JPG ที่มากขึ้นผลการบีบอัดกับคุณภาพของภาพ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง JPG การแปลง ให้คะแนน
1 JPG เป็น DOC 4.7 95,566 คะแนน
2 JPG เป็น SVG 4.7 36,751 คะแนน
3 JPG เป็น DXF 4.8 34,292 คะแนน
4 JPG เป็น PNG 4.8 31,272 คะแนน
5 JPG เป็น DOCX 4.3 27,733 คะแนน
6 JPG เป็น PDF 4.9 17,171 คะแนน
7 JPG เป็น AI 4.8 14,712 คะแนน
8 JPG เป็น ICO 4.9 14,268 คะแนน
9 JPG เป็น BMP 4.9 8,085 คะแนน
10 JPG เป็น EPS 4.8 7,855 คะแนน
11 JPG เป็น GIF 4.9 5,456 คะแนน
12 JPG เป็น JP2 4.9 5,224 คะแนน
13 JPG เป็น PSD 4.9 4,443 คะแนน
14 JPG เป็น TIFF 4.9 4,208 คะแนน
15 JPG เป็น HDR 4.8 2,757 คะแนน
แปลงเป็น JPG การแปลง ให้คะแนน
1 DOCX เป็น JPG 4.9 153,408 คะแนน
2 PDF เป็น JPG 4.9 63,494 คะแนน
3 DOC เป็น JPG 4.9 41,179 คะแนน
4 PPTX เป็น JPG 4.7 36,728 คะแนน
5 WEBP เป็น JPG 4.9 35,151 คะแนน
6 PNG เป็น JPG 4.9 22,848 คะแนน
7 XLSX เป็น JPG 4.8 17,559 คะแนน
8 CR2 เป็น JPG 4.6 15,833 คะแนน
9 CDR เป็น JPG 4.6 15,429 คะแนน
10 BMP เป็น JPG 4.8 11,984 คะแนน
11 AI เป็น JPG 4.7 11,625 คะแนน
12 TIFF เป็น JPG 4.8 10,886 คะแนน
13 HTML เป็น JPG 4.7 10,744 คะแนน
14 PSD เป็น JPG 4.8 9,952 คะแนน
15 NEF เป็น JPG 4.5 7,846 คะแนน

ดูทั้งหมด