แปลง JFIF

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล jfif หรือแปลงให้เป็นสกุล jfif

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

jfif

JPEG File Interchange Format

JFIF เป็นรูปแบบข้อมูลกราฟิกที่เปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนไฟล์ JPEG ที่ถูกบีบอัดระหว่างคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติหลักของรูปแบบคือการใช้เครื่องหมายเพื่อระบุพารามิเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ในมาตรฐาน JPEG ได้แก่ เรขาคณิตพิกเซลขนาดพิกเซลและพารามิเตอร์อื่น ๆ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง JFIF การแปลง ให้คะแนน
1 JFIF เป็น JPG 4.7 81,258 คะแนน
2 JFIF เป็น PNG 4.7 22,923 คะแนน
3 JFIF เป็น PDF 4.6 11,023 คะแนน
4 JFIF เป็น JPEG 4.7 8,635 คะแนน
5 JFIF เป็น ICO 4.7 2,533 คะแนน
6 JFIF เป็น DOC 3.9 1,229 คะแนน
7 JFIF เป็น SVG 4.4 1,173 คะแนน
8 JFIF เป็น DXF 4.5 739 คะแนน
9 JFIF เป็น GIF 4.6 420 คะแนน
10 JFIF เป็น BMP 4.7 248 คะแนน
11 JFIF เป็น PSD 4.7 240 คะแนน
12 JFIF เป็น DOCX 4.0 209 คะแนน
13 JFIF เป็น HDR 3.8 160 คะแนน
14 JFIF เป็น AI 4.5 148 คะแนน
15 JFIF เป็น TIFF 4.7 126 คะแนน
แปลงเป็น JFIF การแปลง ให้คะแนน
1 JPG เป็น JFIF 4.6 327 คะแนน
2 PNG เป็น JFIF 4.7 163 คะแนน
3 PDF เป็น JFIF 4.5 68 คะแนน
4 JPEG เป็น JFIF 4.7 43 คะแนน
5 GIF เป็น JFIF 4.6 26 คะแนน
6 DOCX เป็น JFIF 4.0 13 คะแนน
7 WEBP เป็น JFIF 4.7 11 คะแนน
8 SVG เป็น JFIF 3.8 7 คะแนน
9 BMP เป็น JFIF 4.7 6 คะแนน
10 HEIC เป็น JFIF 4.3 6 คะแนน
11 TXT เป็น JFIF 4.7 3 คะแนน
12 PSD เป็น JFIF 5.0 3 คะแนน
13 PPTX เป็น JFIF 5.0 3 คะแนน
14 HTML เป็น JFIF 4.0 2 คะแนน
15 PPT เป็น JFIF 3.8 2 คะแนน

ดูทั้งหมด

JFIF เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.7 (132,524 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!