แปลง JFIF

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล jfif หรือแปลงให้เป็นสกุล jfif

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ

jfif

JPEG File Interchange Format

JFIF เป็นรูปแบบข้อมูลกราฟิกที่เปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนไฟล์ JPEG ที่ถูกบีบอัดระหว่างคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติหลักของรูปแบบคือการใช้เครื่องหมายเพื่อระบุพารามิเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ในมาตรฐาน JPEG ได้แก่ เรขาคณิตพิกเซลขนาดพิกเซลและพารามิเตอร์อื่น ๆ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง JFIF การแปลง ให้คะแนน
1 JFIF เป็น JPG 4.7 59,751 คะแนน
2 JFIF เป็น PNG 4.7 16,476 คะแนน
3 JFIF เป็น PDF 4.6 7,426 คะแนน
4 JFIF เป็น JPEG 4.7 6,166 คะแนน
5 JFIF เป็น ICO 4.7 1,784 คะแนน
6 JFIF เป็น DOC 3.9 902 คะแนน
7 JFIF เป็น SVG 4.4 795 คะแนน
8 JFIF เป็น DXF 4.5 521 คะแนน
9 JFIF เป็น GIF 4.6 299 คะแนน
10 JFIF เป็น PSD 4.7 196 คะแนน
11 JFIF เป็น BMP 4.7 190 คะแนน
12 JFIF เป็น DOCX 4.0 158 คะแนน
13 JFIF เป็น HDR 3.8 110 คะแนน
14 JFIF เป็น AI 4.5 105 คะแนน
15 JFIF เป็น TIFF 4.7 93 คะแนน
แปลงเป็น JFIF การแปลง ให้คะแนน
1 JPG เป็น JFIF 4.6 243 คะแนน
2 PNG เป็น JFIF 4.7 126 คะแนน
3 PDF เป็น JFIF 4.5 44 คะแนน
4 JPEG เป็น JFIF 4.7 35 คะแนน
5 GIF เป็น JFIF 4.7 22 คะแนน
6 DOCX เป็น JFIF 3.8 11 คะแนน
7 WEBP เป็น JFIF 4.7 10 คะแนน
8 SVG เป็น JFIF 4.0 6 คะแนน
9 HEIC เป็น JFIF 4.0 4 คะแนน
10 BMP เป็น JFIF 4.7 3 คะแนน
11 PPTX เป็น JFIF 5.0 3 คะแนน
12 TXT เป็น JFIF 5.0 2 คะแนน
13 DOC เป็น JFIF 3.8 2 คะแนน
14 PSD เป็น JFIF 5.0 2 คะแนน
15 PPT เป็น JFIF 5.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด

JFIF เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.7 (95,983 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!