DSS

dss

Digital Speech Standard File

Digital Speech Standard (DSS) เป็นรูปแบบไฟล์เสียงแบบดิจิตอลที่บีบอัดไว้โดย International Voice Association ซึ่งเป็น บริษัท ร่วมทุนของ Olympus, Philips และ Grundig DSS ได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2537 โดย Grundig กับมหาวิทยาลัยนูเรมเบิร์ก ในปีพ. ศ. 2540 ได้มีการเปิดตัวมาตรฐานการพูดดิจิทัลซึ่งใช้ตัวเข้ารหัสก่อนหน้านี้ เป็นที่นิยมใช้ในเครื่องบันทึกข้อมูลดิจิทัล ตัวแปลงสัญญาณเสียงแบบโคโลโคโทนที่ทันสมัยซึ่งทำงานได้ดีในบิตเรตที่มีค่าเพียงเล็กน้อยจะทำให้มาตรฐานการเขียนโปรแกรมเสียงพูดไม่ค่อยใช้ในอุปกรณ์บันทึกเสียงสมัยใหม่

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง DSS การแปลง ให้คะแนน
1 DSS เป็น MP3 4.6 618 คะแนน
2 DSS เป็น WAV 4.7 136 คะแนน
3 DSS เป็น WMA 4.8 17 คะแนน
4 DSS เป็น M4A 5.0 2 คะแนน
5 DSS เป็น OGG 5.0 2 คะแนน
6 DSS เป็น FLAC 5.0 1 คะแนน
7 DSS เป็น AMR 5.0 1 คะแนน
8 DSS เป็น OPUS 4.0 1 คะแนน
9 DSS เป็น AIFF 5.0 1 คะแนน
10 DSS เป็น AC3 4.0 1 คะแนน
11 DSS เป็น AAC
12 DSS เป็น M4R
13 DSS เป็น DTS
14 DSS เป็น SPX
15 DSS เป็น CAF
16 DSS เป็น W64
17 DSS เป็น WV
18 DSS เป็น VOC
19 DSS เป็น TTA
20 DSS เป็น RA
21 DSS เป็น MP2
22 DSS เป็น OGA
23 DSS เป็น PVF
24 DSS เป็น PRC
25 DSS เป็น MAUD
26 DSS เป็น 8SVX
27 DSS เป็น AMB
28 DSS เป็น AU
29 DSS เป็น SND
30 DSS เป็น SNDR
31 DSS เป็น SNDT
32 DSS เป็น AVR
33 DSS เป็น CDDA
34 DSS เป็น CVS
35 DSS เป็น CVSD
36 DSS เป็น CVU
37 DSS เป็น DVMS
38 DSS เป็น VMS
39 DSS เป็น FAP
40 DSS เป็น PAF
41 DSS เป็น FSSD
42 DSS เป็น SOU
43 DSS เป็น GSRT
44 DSS เป็น GSM
45 DSS เป็น HCOM
46 DSS เป็น HTK
47 DSS เป็น IMA
48 DSS เป็น IRCAM
49 DSS เป็น SLN
50 DSS เป็น SPH
51 DSS เป็น NIST
52 DSS เป็น SMP
53 DSS เป็น TXW
54 DSS เป็น VOX
55 DSS เป็น WVE
56 DSS เป็น SD2