CAB

cab

ตู้เก็บเอกสาร

สไลด์ - ใช้สำหรับการบีบอัดไฟล์ใน Microsoft Windows OS จดหมายเหตุที่ใช้ในการแพ็คเก็ตติดตั้งระบบปฏิบัติการ (ติดตั้ง Windows AdvPack, การติดตั้งอุปกรณ์ API) และสนับสนุนลายเซ็นดิจิตอล รูปแบบที่สามใช้วิธีการบีบอัดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เก็บเฉพาะ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน