แปลง DNG. ออนไลน์และฟรี

เครื่องมือออนไลน์ที่ทันสมัยในการแปลงไฟล์ dng ไม่ต้องดาวน์โหลด. สำหรับ mac & windows

Select files to convert or drag & drop
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด. ลงชื่อ

dng

Digital Negative

รูปแบบนี้จะมีการบีบอัดไฟล์ภาพ RAW และมันจะใช้ในการสร้างภาพสำหรับการเก็บรักษาจดหมายเหตุ มันมีโครงสร้าง TIFF และมีการกระจายกับโอเพนซอร์ส DNG ยังใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลกลางของภาพดิจิตอล ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ผู้ผลิตกล้องมากที่สุด ได้รับการพัฒนาโดย Adob​​e มันสามารถนำมาใช้ในการเก็บภาพหลายภาพหนึ่งซึ่งถูกนำมาใช้สำหรับการแสดงตัวอย่าง

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง DNG การแปลง ให้คะแนน
1 DNG เป็น JPG 4.0 104 คะแนน
2 DNG เป็น PNG 4.0 14 คะแนน
3 DNG เป็น JPEG 4.0 8 คะแนน
4 DNG เป็น DXF 4.7 3 คะแนน
5 DNG เป็น TIFF 4.0 3 คะแนน
6 DNG เป็น DOC 4.0 1 คะแนน
7 DNG เป็น PDF 4.0 1 คะแนน
8 DNG เป็น PGM 4.0 1 คะแนน
9 DNG เป็น JP2
10 DNG เป็น BMP
11 DNG เป็น WBMP
12 DNG เป็น GIF
13 DNG เป็น TGA
14 DNG เป็น SVG
15 DNG เป็น PCX

ดูทั้งหมด