เครื่องมือแปลงไฟล์ 3G2 ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล 3g2 หรือแปลงให้เป็นสกุล 3g2

เลือกไฟล์เพื่อแปลง หรือลากไฟล์มาวางบนหน้านี้
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

3g2

Third Generation Partnership Project

คือ ANOT รูปแบบสื่อภาชนะที่นิยมมากออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์มือถือ ทำงานร่วมกับ CDMA2000 มาตรฐาน แตกต่างหลักจากภาชนะบรรจุสื่ออื่น ๆ , 3GP, คือการขาดการสนับสนุนสำหรับแทร็กเสียง AAC รูปแบบ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง 3G2 การแปลง ให้คะแนน
1 3G2 เป็น MP4 4.8 122 คะแนน
2 3G2 เป็น MP3 5.0 39 คะแนน
3 3G2 เป็น AVI 4.9 9 คะแนน
4 3G2 เป็น 3GP 5.0 7 คะแนน
5 3G2 เป็น MOV 4.8 6 คะแนน
6 3G2 เป็น WMV 4.6 5 คะแนน
7 3G2 เป็น WAV 5.0 5 คะแนน
8 3G2 เป็น GIF 5.0 2 คะแนน
9 3G2 เป็น DIVX 5.0 1 คะแนน
10 3G2 เป็น AMR 5.0 1 คะแนน
11 3G2 เป็น M4V 5.0 1 คะแนน
12 3G2 เป็น MPEG-2 5.0 1 คะแนน
13 3G2 เป็น MPG 5.0 1 คะแนน
14 3G2 เป็น OGV 5.0 1 คะแนน
15 3G2 เป็น M4A 5.0 1 คะแนน
แปลงเป็น 3G2 การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น 3G2 4.8 103 คะแนน
2 3GP เป็น 3G2 4.8 20 คะแนน
3 MOV เป็น 3G2 5.0 8 คะแนน
4 GIF เป็น 3G2 5.0 7 คะแนน
5 AVI เป็น 3G2 5.0 6 คะแนน
6 WMV เป็น 3G2 5.0 4 คะแนน
7 MPG เป็น 3G2 4.0 4 คะแนน
8 SWF เป็น 3G2 5.0 3 คะแนน
9 FLV เป็น 3G2 5.0 2 คะแนน
10 F4V เป็น 3G2 4.0 1 คะแนน
11 WEBM เป็น 3G2 5.0 1 คะแนน
12 AAF เป็น 3G2
13 ASF เป็น 3G2
14 AV1 เป็น 3G2
15 AVCHD เป็น 3G2

ดูทั้งหมด