WMA转换器

在线将文件与wma相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

wma

Windows媒体音频

这是由微软公司开发的一种专有格式。用户感觉到这种格式的错误恢复低:有时文件微不足道的损伤可导致文件无法播放。除此之外,封闭格式会阻碍该格式向Windows平台之外拓展。

支持的转化

从 WMA 转换 转换 评分
1 WMA 为 MP3 4.7 94,606票
2 WMA 为 WAV 4.7 6,122票
3 WMA 为 AAC 4.7 1,195票
4 WMA 为 M4A 4.8 642票
5 WMA 为 FLAC 4.7 419票
6 WMA 为 OGG 4.8 247票
7 WMA 为 AIFF 4.7 159票
8 WMA 为 M4R 4.6 91票
9 WMA 为 MP2 4.4 67票
10 WMA 为 AMR 4.9 57票
11 WMA 为 CDDA 4.6 36票
12 WMA 为 OPUS 4.8 36票
13 WMA 为 AC3 4.0 22票
14 WMA 为 CAF 5.0 9票
15 WMA 为 WV 4.6 9票
转换为 WMA 转换 评分
1 MP3 为 WMA 4.8 14,535票
2 MP4 为 WMA 4.7 7,941票
3 M4A 为 WMA 4.7 3,137票
4 WAV 为 WMA 4.8 1,398票
5 OGG 为 WMA 4.8 634票
6 3GP 为 WMA 4.8 495票
7 WEBM 为 WMA 4.7 440票
8 FLAC 为 WMA 4.7 351票
9 MPEG 为 WMA 4.8 324票
10 WMV 为 WMA 4.8 305票
11 MOV 为 WMA 4.8 298票
12 MKV 为 WMA 4.7 268票
13 AAC 为 WMA 4.8 257票
14 OPUS 为 WMA 4.8 238票
15 AVI 为 WMA 4.7 235票

显示全部

WMA 转换质量评分

4.7 (136,335票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!