WMA转换器

在线将文件与wma相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

wma

Windows媒体音频

这是由微软公司开发的一种专有格式。用户感觉到这种格式的错误恢复低:有时文件微不足道的损伤可导致文件无法播放。除此之外,封闭格式会阻碍该格式向Windows平台之外拓展。

支持的转化

从 WMA 转换 转换 评分
1 WMA 为 MP3 4.7 49,999票
2 WMA 为 WAV 4.7 3,066票
3 WMA 为 AAC 4.7 1,028票
4 WMA 为 M4A 4.7 329票
5 WMA 为 FLAC 4.7 189票
6 WMA 为 OGG 4.7 112票
7 WMA 为 AIFF 4.7 83票
8 WMA 为 M4R 4.5 51票
9 WMA 为 AMR 4.8 25票
10 WMA 为 MP2 4.5 23票
11 WMA 为 CDDA 4.6 16票
12 WMA 为 AC3 4.0 14票
13 WMA 为 OPUS 4.9 12票
14 WMA 为 CAF 5.0 8票
15 WMA 为 DTS 4.2 6票
转换为 WMA 转换 评分
1 MP3 为 WMA 4.8 8,562票
2 MP4 为 WMA 4.8 4,899票
3 M4A 为 WMA 4.7 1,907票
4 WAV 为 WMA 4.8 821票
5 3GP 为 WMA 4.8 460票
6 OGG 为 WMA 4.8 374票
7 WEBM 为 WMA 4.7 224票
8 WMV 为 WMA 4.9 223票
9 FLAC 为 WMA 4.7 200票
10 MOV 为 WMA 4.9 181票
11 AVI 为 WMA 4.7 169票
12 MPEG 为 WMA 4.7 160票
13 MKV 为 WMA 4.7 137票
14 OPUS 为 WMA 4.8 136票
15 AMR 为 WMA 4.8 135票

显示全部

WMA 转换质量评分

4.7 (74,529票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!