WMA转换器

在线将文件与wma相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

wma

Windows媒体音频

这是由微软公司开发的一种专有格式。用户感觉到这种格式的错误恢复低:有时文件微不足道的损伤可导致文件无法播放。除此之外,封闭格式会阻碍该格式向Windows平台之外拓展。

支持的转化

从 WMA 转换 转换 评分
1 WMA 为 MP3 4.7 127,214票
2 WMA 为 WAV 4.8 8,408票
3 WMA 为 AAC 4.7 1,267票
4 WMA 为 M4A 4.8 850票
5 WMA 为 FLAC 4.7 666票
6 WMA 为 OGG 4.8 341票
7 WMA 为 AIFF 4.8 192票
8 WMA 为 M4R 4.7 121票
9 WMA 为 MP2 4.5 96票
10 WMA 为 AMR 4.9 65票
11 WMA 为 OPUS 4.8 51票
12 WMA 为 CDDA 4.7 43票
13 WMA 为 AC3 4.2 31票
14 WMA 为 WV 4.3 12票
15 WMA 为 DTS 4.1 10票
转换为 WMA 转换 评分
1 MP3 为 WMA 4.8 18,709票
2 MP4 为 WMA 4.7 10,486票
3 M4A 为 WMA 4.8 3,945票
4 WAV 为 WMA 4.7 1,831票
5 OGG 为 WMA 4.9 785票
6 3GP 为 WMA 4.8 514票
7 WEBM 为 WMA 4.7 510票
8 FLAC 为 WMA 4.7 509票
9 MPEG 为 WMA 4.8 433票
10 MOV 为 WMA 4.7 394票
11 WMV 为 WMA 4.8 347票
12 AAC 为 WMA 4.8 336票
13 OPUS 为 WMA 4.8 310票
14 MKV 为 WMA 4.7 308票
15 AVI 为 WMA 4.7 277票

显示全部

WMA 转换质量评分

4.7 (181,343票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!