WMA转换器

在线将文件与wma相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

wma

Windows媒体音频

这是由微软公司开发的一种专有格式。用户感觉到这种格式的错误恢复低:有时文件微不足道的损伤可导致文件无法播放。除此之外,封闭格式会阻碍该格式向Windows平台之外拓展。

支持的转化

从 WMA 转换 转换 评分
1 WMA 为 MP3 4.7 61,227票
2 WMA 为 WAV 4.7 3,864票
3 WMA 为 AAC 4.7 1,095票
4 WMA 为 M4A 4.7 427票
5 WMA 为 FLAC 4.7 243票
6 WMA 为 OGG 4.7 144票
7 WMA 为 AIFF 4.7 103票
8 WMA 为 M4R 4.5 60票
9 WMA 为 AMR 4.9 44票
10 WMA 为 MP2 4.2 33票
11 WMA 为 CDDA 4.6 20票
12 WMA 为 OPUS 4.8 19票
13 WMA 为 AC3 4.0 14票
14 WMA 为 CAF 5.0 8票
15 WMA 为 DTS 3.8 7票
转换为 WMA 转换 评分
1 MP3 为 WMA 4.8 9,907票
2 MP4 为 WMA 4.8 5,711票
3 M4A 为 WMA 4.7 2,303票
4 WAV 为 WMA 4.8 957票
5 3GP 为 WMA 4.8 473票
6 OGG 为 WMA 4.8 441票
7 WEBM 为 WMA 4.7 279票
8 WMV 为 WMA 4.9 244票
9 FLAC 为 WMA 4.7 228票
10 MOV 为 WMA 4.9 205票
11 MPEG 为 WMA 4.8 199票
12 AVI 为 WMA 4.7 181票
13 OPUS 为 WMA 4.8 172票
14 MKV 为 WMA 4.7 171票
15 AAC 为 WMA 4.8 154票

显示全部

WMA 转换质量评分

4.7 (90,125票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!