RA转换器

在线将文件与ra相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

ra

Real Audio

RA是RealNetworks开发的一种音频格式,用于RealPlayer的流式音频,这意味着它可以在下载时播放。它使用多个音频编解码器,旨在传输高质量声音和低比特率音频数据。虽然,这种格式非常受欢迎,并被许多广播电台用于在线播放,但现在它在技术上不如其他较新的格式。

支持的转化

从 RA 转换 转换 评分
1 RA 为 MP3 4.7 500票
2 RA 为 WAV 5.0 21票
3 RA 为 AAC 4.8 5票
4 RA 为 M4A 5.0 5票
5 RA 为 FLAC 4.5 4票
6 RA 为 OGG 3.8 4票
7 RA 为 CDDA 5.0 1票
8 RA 为 M4R 5.0 1票
9 RA 为 AMR 4.0 1票
10 RA 为 AIFF 5.0 1票
11 RA 为 WMA 5.0 1票
12 RA 为 AC3
13 RA 为 DTS
14 RA 为 OPUS
15 RA 为 SPX
转换为 RA 转换 评分
1 MP3 为 RA 4.7 62票
2 MP4 为 RA 4.5 21票
3 WAV 为 RA 4.0 13票
4 FLAC 为 RA 5.0 9票
5 OGG 为 RA 4.3 7票
6 M4A 为 RA 4.3 6票
7 OPUS 为 RA 4.0 4票
8 WMA 为 RA 4.5 2票
9 MP2 为 RA 4.0 2票
10 AIFF 为 RA 5.0 2票
11 VQF 为 RA 5.0 1票
12 SWF 为 RA 5.0 1票
13 SLN 为 RA 5.0 1票
14 RM 为 RA 3.0 1票
15 AAC 为 RA 5.0 1票

显示全部

RA 转换质量评分

4.7 (701票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!