RA转换器

在线将文件与ra相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

ra

Real Audio

RA是RealNetworks开发的一种音频格式,用于RealPlayer的流式音频,这意味着它可以在下载时播放。它使用多个音频编解码器,旨在传输高质量声音和低比特率音频数据。虽然,这种格式非常受欢迎,并被许多广播电台用于在线播放,但现在它在技术上不如其他较新的格式。

支持的转化

从 RA 转换 转换 评分
1 RA 为 MP3 4.7 347票
2 RA 为 WAV 4.9 16票
3 RA 为 AAC 4.8 5票
4 RA 为 FLAC 4.5 4票
5 RA 为 OGG 3.8 3票
6 RA 为 M4A 5.0 3票
7 RA 为 CDDA 5.0 1票
8 RA 为 M4R 5.0 1票
9 RA 为 AMR 4.0 1票
10 RA 为 AIFF 5.0 1票
11 RA 为 AC3
12 RA 为 WMA
13 RA 为 DTS
14 RA 为 OPUS
15 RA 为 SPX
转换为 RA 转换 评分
1 MP3 为 RA 4.5 38票
2 MP4 为 RA 4.4 11票
3 FLAC 为 RA 5.0 6票
4 WAV 为 RA 4.3 6票
5 OGG 为 RA 4.0 5票
6 OPUS 为 RA 4.0 4票
7 M4A 为 RA 5.0 3票
8 AIFF 为 RA 5.0 2票
9 SWF 为 RA 5.0 1票
10 RM 为 RA 3.0 1票
11 VQF 为 RA 5.0 1票
12 SLN 为 RA 5.0 1票
13 MP2 为 RA 5.0 1票
14 MOV 为 RA 4.0 1票
15 GSM 为 RA 3.0 1票

显示全部

RA 转换质量评分

4.7 (483票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!