TTA

tta

True Audio

TTA是用于实时压缩数字音乐的简单稳定的无损音频数据格式。免费和全功能的任何使用。它有一个非常简单的结构。 TTA文件头包含唯一的格式标识符,后跟元数据块。元数据块包含恢复原始流所需的最小信息(包括通道数,每个样本的位数,采样率和文件中的采样总数等),并以32位控制和结束。在该标题之后,我们编写一个或多个音频帧。每帧由32位控制和结束;解码器可以从流中的任何帧开始解码。按照简单的PCM数据格式顺序地定位帧中的通道的压缩样本。

支持的转化

转换为 TTA 转换 评分
1 MP3 为 TTA 4.7 11票
2 CDDA 为 TTA 5.0 2票
3 WAV 为 TTA 5.0 2票
4 AIFF 为 TTA 3.0 1票
5 OGG 为 TTA 3.0 1票
6 3GP 为 TTA 5.0 1票
7 M4A 为 TTA 5.0 1票
8 AAC 为 TTA 5.0 1票
9 MP4 为 TTA 5.0 1票
10 WMV 为 TTA 5.0 1票
11 WVE 为 TTA 4.0 1票
12 WMA 为 TTA 5.0 1票
13 3G2 为 TTA
14 AAF 为 TTA
15 ASF 为 TTA
16 AV1 为 TTA
17 AVCHD 为 TTA
18 AVI 为 TTA
19 CAVS 为 TTA
20 DIVX 为 TTA
21 DV 为 TTA
22 F4V 为 TTA
23 FLV 为 TTA
24 HEVC 为 TTA
25 M2TS 为 TTA
26 M2V 为 TTA
27 M4V 为 TTA
28 MJPEG 为 TTA
29 MKV 为 TTA
30 MOD 为 TTA
31 MOV 为 TTA
32 MPEG 为 TTA
33 MPEG-2 为 TTA
34 MPG 为 TTA
35 MTS 为 TTA
36 MXF 为 TTA
37 OGV 为 TTA
38 RM 为 TTA
39 RMVB 为 TTA
40 SWF 为 TTA
41 TOD 为 TTA
42 TS 为 TTA
43 VOB 为 TTA
44 WEBM 为 TTA
45 WTV 为 TTA
46 XVID 为 TTA
47 8SVX 为 TTA
48 AC3 为 TTA
49 AMB 为 TTA
50 AMR 为 TTA
51 APE 为 TTA
52 AU 为 TTA
53 AVR 为 TTA
54 CAF 为 TTA
55 CVS 为 TTA
56 CVSD 为 TTA
57 CVU 为 TTA
58 DSS 为 TTA
59 DTS 为 TTA
60 DVMS 为 TTA
61 FAP 为 TTA
62 FLAC 为 TTA
63 FSSD 为 TTA
64 GSM 为 TTA
65 GSRT 为 TTA
66 HCOM 为 TTA
67 HTK 为 TTA
68 IMA 为 TTA
69 IRCAM 为 TTA
70 M4R 为 TTA
71 MAUD 为 TTA
72 MP2 为 TTA
73 NIST 为 TTA
74 OGA 为 TTA
75 OPUS 为 TTA
76 PAF 为 TTA
77 PRC 为 TTA
78 PVF 为 TTA
79 RA 为 TTA
80 SD2 为 TTA
81 SHN 为 TTA
82 SLN 为 TTA
83 SMP 为 TTA
84 SND 为 TTA
85 SNDR 为 TTA
86 SNDT 为 TTA
87 SOU 为 TTA
88 SPH 为 TTA
89 SPX 为 TTA
90 TAK 为 TTA
91 TXW 为 TTA
92 VMS 为 TTA
93 VOC 为 TTA
94 VOX 为 TTA
95 VQF 为 TTA
96 W64 为 TTA
97 WV 为 TTA
98 XA 为 TTA