AAF

aaf

Advanced Authoring Format

AAF是为存储非线性后期制作视频的结果而创建的格式。 AAF是EDL格式的非线性模拟。此格式是跨平台可互操作的,并且是为了替换OMFI而创建的。很多制造商都在他们的创作软件中支持AAF。 AAF包含元数据,媒体内容及其历史,源媒体元素,在线内容,大量内置标准媒体效果,HTML / XML内容和本地化。

支持的转化

从 AAF 转换 转换 评分
1 AAF 为 MP4 4.5 131票
2 AAF 为 MP3 4.5 84票
3 AAF 为 WAV 4.5 43票
4 AAF 为 AVI 4.5 30票
5 AAF 为 GIF 4.5 30票
6 AAF 为 MOV 4.6 18票
7 AAF 为 AIFF 4.5 6票
8 AAF 为 WMV 4.7 3票
9 AAF 为 AAC 4.7 3票
10 AAF 为 MPEG-2 4.5 2票
11 AAF 为 FLV 4.5 2票
12 AAF 为 MKV 4.0 1票
13 AAF 为 M4A 4.0 1票
14 AAF 为 MXF 4.0 1票
15 AAF 为 SLN 4.0 1票
16 AAF 为 DIVX 4.0 1票
17 AAF 为 WVE 4.0 1票
18 AAF 为 MJPEG
19 AAF 为 XVID
20 AAF 为 HEVC
21 AAF 为 AV1
22 AAF 为 AVCHD
23 AAF 为 RMVB
24 AAF 为 F4V
25 AAF 为 M2V
26 AAF 为 3G2
27 AAF 为 3GP
28 AAF 为 ASF
29 AAF 为 M4V
30 AAF 为 MPG
31 AAF 为 MPEG
32 AAF 为 MTS
33 AAF 为 M2TS
34 AAF 为 RM
35 AAF 为 OGV
36 AAF 为 SWF
37 AAF 为 TS
38 AAF 为 VOB
39 AAF 为 WEBM
40 AAF 为 WTV
41 AAF 为 AC3
42 AAF 为 FLAC
43 AAF 为 OGG
44 AAF 为 AMR
45 AAF 为 M4R
46 AAF 为 WMA
47 AAF 为 DTS
48 AAF 为 OPUS
49 AAF 为 SPX
50 AAF 为 CAF
51 AAF 为 W64
52 AAF 为 WV
53 AAF 为 VOC
54 AAF 为 TTA
55 AAF 为 RA
56 AAF 为 MP2
57 AAF 为 OGA
58 AAF 为 PVF
59 AAF 为 PRC
60 AAF 为 MAUD
61 AAF 为 8SVX
62 AAF 为 AMB
63 AAF 为 AU
64 AAF 为 SND
65 AAF 为 SNDR
66 AAF 为 SNDT
67 AAF 为 AVR
68 AAF 为 CDDA
69 AAF 为 CVS
70 AAF 为 CVSD
71 AAF 为 CVU
72 AAF 为 DVMS
73 AAF 为 VMS
74 AAF 为 FAP
75 AAF 为 PAF
76 AAF 为 FSSD
77 AAF 为 SOU
78 AAF 为 GSRT
79 AAF 为 GSM
80 AAF 为 HCOM
81 AAF 为 HTK
82 AAF 为 IMA
83 AAF 为 IRCAM
84 AAF 为 SPH
85 AAF 为 NIST
86 AAF 为 SMP
87 AAF 为 TXW
88 AAF 为 VOX
89 AAF 为 SD2