AAC转换器

在线将文件与aac相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

aac

高级音频编码

最初创建这种格式是为了替代mp3格式。当时的想法是实现小文件,但更好的音质。第一个版本不是很成功,但随着AAC的发展,声音存储质量的损失可能会更小,并且文件大小与mp3格式相同。

支持的转化

从 AAC 转换 转换 评分
1 AAC 为 MP3 4.8 37,902票
2 AAC 为 WAV 4.8 4,919票
3 AAC 为 M4A 4.8 718票
4 AAC 为 M4R 4.7 210票
5 AAC 为 WMA 4.8 186票
6 AAC 为 OGG 4.8 170票
7 AAC 为 FLAC 4.8 120票
8 AAC 为 AC3 4.8 115票
9 AAC 为 AMR 4.8 99票
10 AAC 为 AIFF 4.6 77票
11 AAC 为 DTS 4.9 26票
12 AAC 为 OPUS 4.5 24票
13 AAC 为 GSM 4.1 18票
14 AAC 为 MP2 4.4 16票
15 AAC 为 W64 5.0 11票
转换为 AAC 转换 评分
1 MP3 为 AAC 4.8 6,134票
2 OPUS 为 AAC 4.7 1,922票
3 OGG 为 AAC 4.9 1,898票
4 MP4 为 AAC 4.7 1,486票
5 WMA 为 AAC 4.7 1,128票
6 M4A 为 AAC 4.7 868票
7 FLAC 为 AAC 4.7 649票
8 WAV 为 AAC 4.8 440票
9 WVE 为 AAC 4.5 317票
10 MPEG 为 AAC 4.6 189票
11 WEBM 为 AAC 4.8 156票
12 PRC 为 AAC 4.5 121票
13 M4R 为 AAC 4.8 109票
14 MKV 为 AAC 4.7 98票
15 3GP 为 AAC 4.8 98票

显示全部

AAC 转换质量评分

4.8 (61,497票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!