AAC转换器

在线将文件与aac相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

aac

高级音频编码

最初创建这种格式是为了替代mp3格式。当时的想法是实现小文件,但更好的音质。第一个版本不是很成功,但随着AAC的发展,声音存储质量的损失可能会更小,并且文件大小与mp3格式相同。

支持的转化

从 AAC 转换 转换 评分
1 AAC 为 MP3 4.8 89,320票
2 AAC 为 WAV 4.8 13,008票
3 AAC 为 M4A 4.8 1,512票
4 AAC 为 OGG 4.8 593票
5 AAC 为 M4R 4.7 398票
6 AAC 为 WMA 4.8 342票
7 AAC 为 FLAC 4.9 297票
8 AAC 为 AC3 4.8 224票
9 AAC 为 AMR 4.6 186票
10 AAC 为 AIFF 4.7 185票
11 AAC 为 OPUS 4.8 64票
12 AAC 为 MP2 4.3 49票
13 AAC 为 DTS 4.9 41票
14 AAC 为 GSM 4.5 38票
15 AAC 为 W64 4.5 22票
转换为 AAC 转换 评分
1 MP3 为 AAC 4.8 9,865票
2 MP4 为 AAC 4.7 2,718票
3 OGG 为 AAC 4.9 2,361票
4 OPUS 为 AAC 4.7 2,200票
5 M4A 为 AAC 4.7 1,595票
6 WMA 为 AAC 4.7 1,274票
7 FLAC 为 AAC 4.7 1,132票
8 WAV 为 AAC 4.8 842票
9 MPEG 为 AAC 4.6 391票
10 WVE 为 AAC 4.5 317票
11 WEBM 为 AAC 4.8 212票
12 M4R 为 AAC 4.8 209票
13 MKV 为 AAC 4.6 146票
14 MOV 为 AAC 4.7 126票
15 3GP 为 AAC 4.8 124票

显示全部

AAC 转换质量评分

4.8 (132,111票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!