AAC转换器

在线将文件与aac相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

aac

高级音频编码

最初创建这种格式是为了替代mp3格式。当时的想法是实现小文件,但更好的音质。第一个版本不是很成功,但随着AAC的发展,声音存储质量的损失可能会更小,并且文件大小与mp3格式相同。

支持的转化

从 AAC 转换 转换 评分
1 AAC 为 MP3 4.8 28,075票
2 AAC 为 WAV 4.8 3,581票
3 AAC 为 M4A 4.8 572票
4 AAC 为 M4R 4.7 169票
5 AAC 为 WMA 4.8 145票
6 AAC 为 OGG 4.8 130票
7 AAC 为 AC3 4.7 99票
8 AAC 为 FLAC 4.8 91票
9 AAC 为 AMR 4.8 81票
10 AAC 为 AIFF 4.6 55票
11 AAC 为 OPUS 4.7 21票
12 AAC 为 DTS 4.9 21票
13 AAC 为 GSM 3.9 15票
14 AAC 为 MP2 4.5 11票
15 AAC 为 CAF 4.9 9票
转换为 AAC 转换 评分
1 MP3 为 AAC 4.8 5,430票
2 OPUS 为 AAC 4.7 1,871票
3 OGG 为 AAC 5.0 1,797票
4 MP4 为 AAC 4.7 1,248票
5 WMA 为 AAC 4.7 1,081票
6 M4A 为 AAC 4.7 727票
7 FLAC 为 AAC 4.7 504票
8 WAV 为 AAC 4.8 379票
9 WVE 为 AAC 4.5 317票
10 MPEG 为 AAC 4.6 133票
11 WEBM 为 AAC 4.8 127票
12 PRC 为 AAC 4.5 121票
13 ASF 为 AAC 5.0 94票
14 3GP 为 AAC 4.8 93票
15 M4R 为 AAC 4.8 93票

显示全部

AAC 转换质量评分

4.8 (48,173票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!