ARJ

arj

Archiver Robert Jung

To archiwum plików skompresowanych pomocą algorytmu ARJ. Obsługuje długie nazwy plików; zarządzanie plikami dzieli dane na wiele plików o wielkości do ochrony integralności danych. Został pierwotnie opracowany dla wcześniejszych wersji systemu Windows i DOS. Obecnie wersja z kodu open source działa z prawie 10 różnych systemów operacyjnych.

Wspierane Konwersje

Konwertuj na ARJ Konwersje Ocena
1 ZIP do ARJ 4.5 135 głosów
2 RAR do ARJ 4.5 53 głosów
3 7Z do ARJ 4.6 15 głosów
4 JAR do ARJ 4.3 12 głosów
5 CPIO do ARJ 4.0 1 głosów
6 CAB do ARJ 5.0 1 głosów
7 LHA do ARJ 5.0 1 głosów
8 ALZ do ARJ 5.0 1 głosów
9 TAR do ARJ 5.0 1 głosów
10 ACE do ARJ
11 ARC do ARJ
12 DEB do ARJ
13 RPM do ARJ
14 TAR.7Z do ARJ
15 TAR.BZ do ARJ
16 TAR.LZ do ARJ
17 TAR.LZMA do ARJ
18 TAR.LZO do ARJ
19 TAR.XZ do ARJ
20 TAR.Z do ARJ
21 TBZ2 do ARJ
22 TGZ do ARJ