OGA转换器

在线将文件与oga相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

oga

OGG Vorbis Audio

OGA是由Xiph.Org Foundation开发的OGG文件的音频扩展。 OGG是一种专为流媒体设计的开源容器格式,可能包含独立的视频,文本和音频数据。要打开OGA,您需要安装适当的软件(如Vorbis),或将文件转换为更常见的格式。

支持的转化

从 OGA 转换 转换 评分
1 OGA 为 MP3 4.8 2,463票
2 OGA 为 WAV 4.8 240票
3 OGA 为 OGG 4.6 239票
4 OGA 为 M4A 5.0 21票
5 OGA 为 WMA 4.9 8票
6 OGA 为 FLAC 5.0 7票
7 OGA 为 AAC 4.8 4票
8 OGA 为 OPUS 5.0 3票
9 OGA 为 MP2 5.0 3票
10 OGA 为 AIFF 4.3 3票
11 OGA 为 8SVX 5.0 3票
12 OGA 为 M4R 5.0 1票
13 OGA 为 GSM 5.0 1票
14 OGA 为 DTS 5.0 1票
15 OGA 为 SPX 5.0 1票
转换为 OGA 转换 评分
1 MP3 为 OGA 4.3 210票
2 OGG 为 OGA 4.3 61票
3 WAV 为 OGA 4.5 33票
4 MP4 为 OGA 4.4 22票
5 M4A 为 OGA 4.5 11票
6 FLAC 为 OGA 4.9 8票
7 MKV 为 OGA 4.6 5票
8 AAC 为 OGA 5.0 5票
9 WMA 为 OGA 5.0 4票
10 AIFF 为 OGA 4.7 3票
11 OGV 为 OGA 5.0 2票
12 MPEG 为 OGA 5.0 2票
13 WMV 为 OGA 4.5 2票
14 MPG 为 OGA 5.0 1票
15 AVI 为 OGA 5.0 1票

显示全部

OGA 转换质量评分

4.8 (3,384票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!