OGA转换器

在线将文件与oga相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

oga

OGG Vorbis Audio

OGA是由Xiph.Org Foundation开发的OGG文件的音频扩展。 OGG是一种专为流媒体设计的开源容器格式,可能包含独立的视频,文本和音频数据。要打开OGA,您需要安装适当的软件(如Vorbis),或将文件转换为更常见的格式。

支持的转化

从 OGA 转换 转换 评分
1 OGA 为 MP3 4.8 830票
2 OGA 为 WAV 4.8 99票
3 OGA 为 OGG 4.4 61票
4 OGA 为 WMA 5.0 4票
5 OGA 为 M4A 5.0 4票
6 OGA 为 FLAC 5.0 3票
7 OGA 为 AAC 5.0 3票
8 OGA 为 MP2 5.0 1票
9 OGA 为 AIFF 5.0 1票
10 OGA 为 SPX 5.0 1票
11 OGA 为 TXW 3.0 1票
12 OGA 为 8SVX 5.0 1票
13 OGA 为 AC3
14 OGA 为 AMR
15 OGA 为 M4R
转换为 OGA 转换 评分
1 MP3 为 OGA 4.4 60票
2 OGG 为 OGA 3.9 21票
3 WAV 为 OGA 4.6 7票
4 MP4 为 OGA 4.8 6票
5 FLAC 为 OGA 5.0 3票
6 M4A 为 OGA 5.0 3票
7 MKV 为 OGA 4.3 3票
8 OGV 为 OGA 5.0 1票
9 MPEG 为 OGA 5.0 1票
10 AVI 为 OGA 5.0 1票
11 M4R 为 OGA 5.0 1票
12 WMA 为 OGA 5.0 1票
13 3G2 为 OGA
14 3GP 为 OGA
15 AAF 为 OGA

显示全部

OGA 转换质量评分

4.8 (1,117票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!