OGA转换器

在线将文件与oga相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

oga

OGG Vorbis Audio

OGA是由Xiph.Org Foundation开发的OGG文件的音频扩展。 OGG是一种专为流媒体设计的开源容器格式,可能包含独立的视频,文本和音频数据。要打开OGA,您需要安装适当的软件(如Vorbis),或将文件转换为更常见的格式。

支持的转化

从 OGA 转换 转换 评分
1 OGA 为 MP3 4.8 1,528票
2 OGA 为 WAV 4.8 169票
3 OGA 为 OGG 4.5 127票
4 OGA 为 M4A 5.0 11票
5 OGA 为 WMA 5.0 6票
6 OGA 为 FLAC 5.0 6票
7 OGA 为 AAC 4.8 4票
8 OGA 为 MP2 5.0 2票
9 OGA 为 DTS 5.0 1票
10 OGA 为 TXW 3.0 1票
11 OGA 为 SPX 5.0 1票
12 OGA 为 OPUS 5.0 1票
13 OGA 为 AC3 5.0 1票
14 OGA 为 AIFF 5.0 1票
15 OGA 为 8SVX 5.0 1票
转换为 OGA 转换 评分
1 MP3 为 OGA 4.3 137票
2 OGG 为 OGA 4.1 38票
3 WAV 为 OGA 4.6 18票
4 MP4 为 OGA 4.5 13票
5 M4A 为 OGA 4.5 8票
6 FLAC 为 OGA 5.0 7票
7 MKV 为 OGA 4.5 4票
8 WMA 为 OGA 5.0 3票
9 AIFF 为 OGA 4.5 2票
10 MPEG 为 OGA 5.0 2票
11 OGV 为 OGA 5.0 1票
12 AVI 为 OGA 5.0 1票
13 MPG 为 OGA 5.0 1票
14 CAF 为 OGA 5.0 1票
15 M4R 为 OGA 5.0 1票

显示全部

OGA 转换质量评分

4.8 (2,102票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!