ICO转换器

在线将文件与ico相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

ico

图标

ICO是一种通常包含不同分辨率(16×16,32×32,64×64像素)和各种颜色深度(16种颜色,32,64,128,256,16位等)的小图像图标的文件格式。用于在图形用户界面(GUI)操作系统中显示文件和文件夹。这种格式可以利用应用程序ACDSee打开。

支持的转化

从 ICO 转换 转换 评分
1 ICO 为 PNG 4.6 7,647票
2 ICO 为 SVG 3.8 1,616票
3 ICO 为 JPG 4.7 783票
4 ICO 为 CUR 4.6 408票
5 ICO 为 BMP 4.6 383票
6 ICO 为 JPEG 4.6 283票
7 ICO 为 GIF 4.7 272票
8 ICO 为 XBM 4.2 64票
9 ICO 为 XPM 4.8 62票
10 ICO 为 AI 3.8 58票
11 ICO 为 PSD 4.3 51票
12 ICO 为 PDF 4.7 48票
13 ICO 为 WEBP 4.6 26票
14 ICO 为 DXF 4.6 23票
15 ICO 为 EPS 4.1 21票
转换为 ICO 转换 评分
1 PNG 为 ICO 4.8 201,606票
2 JPG 为 ICO 4.8 86,494票
3 SVG 为 ICO 4.7 11,615票
4 JFIF 为 ICO 4.7 4,954票
5 JPEG 为 ICO 4.7 4,954票
6 BMP 为 ICO 4.8 4,427票
7 GIF 为 ICO 4.7 3,850票
8 WEBP 为 ICO 4.7 3,830票
9 AI 为 ICO 4.6 1,045票
10 PDF 为 ICO 4.7 855票
11 PSD 为 ICO 4.7 762票
12 PPTX 为 ICO 4.3 460票
13 EPS 为 ICO 4.7 364票
14 DOCX 为 ICO 4.7 233票
15 CUR 为 ICO 4.7 175票

显示全部

ICO 转换质量评分

4.8 (341,112票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!