ICO转换器

在线将文件与ico相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

ico

图标

ICO是一种通常包含不同分辨率(16×16,32×32,64×64像素)和各种颜色深度(16种颜色,32,64,128,256,16位等)的小图像图标的文件格式。用于在图形用户界面(GUI)操作系统中显示文件和文件夹。这种格式可以利用应用程序ACDSee打开。

支持的转化

从 ICO 转换 转换 评分
1 ICO 为 PNG 4.7 10,350票
2 ICO 为 SVG 3.8 2,604票
3 ICO 为 JPG 4.7 1,148票
4 ICO 为 BMP 4.6 502票
5 ICO 为 CUR 4.6 497票
6 ICO 为 GIF 4.6 346票
7 ICO 为 JPEG 4.6 327票
8 ICO 为 XBM 4.2 76票
9 ICO 为 PSD 4.3 74票
10 ICO 为 AI 3.9 70票
11 ICO 为 XPM 4.8 69票
12 ICO 为 PDF 4.6 67票
13 ICO 为 WEBP 4.5 47票
14 ICO 为 PICON 4.5 34票
15 ICO 为 DXF 4.7 32票
转换为 ICO 转换 评分
1 PNG 为 ICO 4.8 325,561票
2 JPG 为 ICO 4.8 137,209票
3 SVG 为 ICO 4.7 17,146票
4 JPEG 为 ICO 4.7 10,659票
5 WEBP 为 ICO 4.8 8,841票
6 JFIF 为 ICO 4.7 7,808票
7 BMP 为 ICO 4.8 6,718票
8 GIF 为 ICO 4.7 5,202票
9 AI 为 ICO 4.7 1,302票
10 PDF 为 ICO 4.6 1,287票
11 PSD 为 ICO 4.8 1,040票
12 AVIF 为 ICO 4.8 572票
13 PPTX 为 ICO 4.3 526票
14 EPS 为 ICO 4.7 486票
15 DOCX 为 ICO 4.6 360票

显示全部

ICO 转换质量评分

4.8 (546,637票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!