ICO转换器

在线将文件与ico相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

ico

图标

ICO是一种通常包含不同分辨率(16×16,32×32,64×64像素)和各种颜色深度(16种颜色,32,64,128,256,16位等)的小图像图标的文件格式。用于在图形用户界面(GUI)操作系统中显示文件和文件夹。这种格式可以利用应用程序ACDSee打开。

支持的转化

从 ICO 转换 转换 评分
1 ICO 为 PNG 4.6 5,429票
2 ICO 为 SVG 3.8 751票
3 ICO 为 JPG 4.6 476票
4 ICO 为 CUR 4.6 278票
5 ICO 为 BMP 4.6 267票
6 ICO 为 JPEG 4.6 247票
7 ICO 为 GIF 4.7 215票
8 ICO 为 XPM 4.7 45票
9 ICO 为 XBM 4.3 44票
10 ICO 为 AI 3.9 39票
11 ICO 为 PDF 4.8 30票
12 ICO 为 PSD 4.4 29票
13 ICO 为 PICON 4.7 18票
14 ICO 为 DXF 4.7 17票
15 ICO 为 EPS 4.1 15票
转换为 ICO 转换 评分
1 PNG 为 ICO 4.8 99,955票
2 JPG 为 ICO 4.8 44,420票
3 SVG 为 ICO 4.7 6,700票
4 GIF 为 ICO 4.7 2,414票
5 BMP 为 ICO 4.8 2,379票
6 JFIF 为 ICO 4.7 1,789票
7 JPEG 为 ICO 4.7 1,656票
8 WEBP 为 ICO 4.7 1,068票
9 AI 为 ICO 4.6 734票
10 PDF 为 ICO 4.7 486票
11 PSD 为 ICO 4.7 469票
12 EPS 为 ICO 4.7 215票
13 DOCX 为 ICO 4.8 118票
14 CUR 为 ICO 4.7 95票
15 TIFF 为 ICO 4.9 89票

显示全部

ICO 转换质量评分

4.8 (172,225票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!