EPS转换器

在线将文件与eps相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

eps

Encapsulated PostScript

这是一种用于存储Adobe Illustrator程序以及其他处理矢量图形软件中使用的矢量图形格式。EPS可具有二进制或ASCII结构。可以包含光栅图像、2D矢量图形和文本。也可用作多个程序或操作系统使用图像传输的方便的格式。

支持的转化

从 EPS 转换 转换 评分
1 EPS 为 PNG 4.7 11,865票
2 EPS 为 SVG 4.6 10,958票
3 EPS 为 AI 4.3 10,452票
4 EPS 为 PDF 4.7 8,269票
5 EPS 为 JPG 4.7 8,263票
6 EPS 为 PSD 4.4 8,175票
7 EPS 为 DXF 4.4 4,882票
8 EPS 为 EMF 4.7 2,571票
9 EPS 为 JPEG 4.6 2,035票
10 EPS 为 DOC 4.4 1,094票
11 EPS 为 WMF 4.4 627票
12 EPS 为 PLT 4.6 512票
13 EPS 为 TIFF 4.6 452票
14 EPS 为 DOCX 4.4 359票
15 EPS 为 PS 4.6 306票
转换为 EPS 转换 评分
1 JPG 为 EPS 4.5 12,934票
2 PNG 为 EPS 4.4 10,864票
3 PDF 为 EPS 4.5 10,674票
4 CDR 为 EPS 4.6 5,893票
5 SVG 为 EPS 4.6 2,870票
6 AI 为 EPS 4.5 2,807票
7 PSD 为 EPS 4.2 1,175票
8 JPEG 为 EPS 4.1 657票
9 DXF 为 EPS 4.4 639票
10 BMP 为 EPS 4.6 527票
11 TIFF 为 EPS 4.6 459票
12 GIF 为 EPS 4.6 392票
13 EMF 为 EPS 4.5 369票
14 WEBP 为 EPS 4.2 188票
15 PS 为 EPS 4.5 178票

显示全部

EPS 转换质量评分

4.5 (123,676票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!