JP2转换器

在线将文件与jp2相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

jp2

JPEG 2000

JP2是位图图像格式的JPEG2000。其可以是照片、监视摄像机的图像、数字传真等的图像。JPEG 2000采用小波变换技术来压缩文件。JP2的图像更平滑和更清晰且同等质量下,相比JPEG,文件大小更小。

支持的转化

从 JP2 转换 转换 评分
1 JP2 为 JPG 4.7 6,396票
2 JP2 为 JPEG 4.7 540票
3 JP2 为 PDF 4.5 480票
4 JP2 为 PNG 4.7 336票
5 JP2 为 TIFF 4.7 156票
6 JP2 为 DOC 4.4 69票
7 JP2 为 SVG 4.6 67票
8 JP2 为 BMP 4.8 39票
9 JP2 为 DOCX 4.2 26票
10 JP2 为 DXF 4.7 25票
11 JP2 为 WEBP 4.5 16票
12 JP2 为 EPS 3.8 16票
13 JP2 为 GIF 4.8 13票
14 JP2 为 AI 4.8 13票
15 JP2 为 PSD 5.0 6票
转换为 JP2 转换 评分
1 JPG 为 JP2 4.8 6,421票
2 JPEG 为 JP2 4.2 1,278票
3 PNG 为 JP2 4.4 798票
4 WEBP 为 JP2 4.8 104票
5 DOCX 为 JP2 4.4 48票
6 PDF 为 JP2 4.7 46票
7 BMP 为 JP2 4.8 40票
8 TIFF 为 JP2 4.8 40票
9 CR2 为 JP2 4.6 25票
10 GIF 为 JP2 4.8 23票
11 BIN 为 JP2 4.5 22票
12 HTML 为 JP2 4.8 18票
13 SVG 为 JP2 4.1 13票
14 DOC 为 JP2 4.1 12票
15 JFIF 为 JP2 3.8 11票

显示全部

JP2 转换质量评分

4.7 (17,326票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!