ส่วนบุคคลของคุณ คีย์ API
ลงทะเบียนฟรีที่จะได้รับคีย์ API
OCR via API
You can make an OCR via API. If you have ordered OCR prepaid packages and have OCR pages in your account, they will be used in a ratio of 1:1 (1 OCR page via API = 1 OCR page), otherwise API minutes will be used in the ratio of 1:3 (1 OCR page via API = 3 API minutes). The cost of these options is almost the same.
เอกสาร
เอกสารนี้ครอบคลุมถึงวิธีการใช้ API. เอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
CLI
Command Interface สายของเรา. เอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ห่ออย่างเป็นทางการ
การเขียนโปรแกรมภาษา รหัสแหล่งที่มา/เอกสาร
PHP GitHub
Node.js เร็ว ๆ นี้...
Python เร็ว ๆ นี้...
รู้สึกอิสระที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้