RAR

rar

WinRAR压缩文档

这是最常见的文件压缩格式之一。它是由俄罗斯程序员Evgeny Roshal创建的。该格式让你可以将一个存档文件分成几个部分,以阻止存档,防止意外的修改,并提高数据恢复(帮助更新损坏的文档)。它具有128位的AES算法。

支持的转化

从 RAR 转换 转换 评分
1 RAR 为 ZIP 4.8 53,179票
2 RAR 为 JAR 4.6 544票
3 RAR 为 TAR 4.7 249票
4 RAR 为 7Z 4.7 245票
5 RAR 为 TGZ 4.9 121票
6 RAR 为 ARJ 4.6 23票
7 RAR 为 CPIO 4.7 9票
8 RAR 为 TBZ2 4.5 8票
9 RAR 为 LHA 5.0 6票
10 RAR 为 TAR.XZ 4.8 6票
11 RAR 为 TAR.Z 4.8 5票
12 RAR 为 TAR.BZ 5.0 4票
13 RAR 为 TAR.LZ 5.0 4票
14 RAR 为 TAR.LZMA 5.0 2票
15 RAR 为 TAR.7Z 5.0 2票
16 RAR 为 TAR.LZO
转换为 RAR 转换 评分
1 ZIP 为 RAR 4.6 3,368票
2 7Z 为 RAR 4.7 1,095票
3 JAR 为 RAR 4.8 116票
4 TGZ 为 RAR 4.7 45票
5 ACE 为 RAR 4.7 23票
6 TAR 为 RAR 4.8 20票
7 ARC 为 RAR 4.5 16票
8 CAB 为 RAR 4.8 13票
9 DEB 为 RAR 5.0 8票
10 TAR.LZ 为 RAR 5.0 8票
11 RPM 为 RAR 4.9 7票
12 ARJ 为 RAR 4.4 5票
13 ALZ 为 RAR 5.0 4票
14 TAR.XZ 为 RAR 5.0 3票
15 TBZ2 为 RAR 5.0 2票
16 LHA 为 RAR 4.5 2票
17 TAR.LZMA 为 RAR 5.0 2票
18 CPIO 为 RAR 4.0 1票
19 TAR.Z 为 RAR 5.0 1票
20 TAR.7Z 为 RAR
21 TAR.BZ 为 RAR
22 TAR.LZO 为 RAR