RAR

rar

WinRAR压缩文档

这是最常见的文件压缩格式之一。它是由俄罗斯程序员Evgeny Roshal创建的。该格式让你可以将一个存档文件分成几个部分,以阻止存档,防止意外的修改,并提高数据恢复(帮助更新损坏的文档)。它具有128位的AES算法。

支持的转化

从 RAR 转换 转换 评分
1 RAR 为 ZIP 4.8 44,359票
2 RAR 为 JAR 4.7 432票
3 RAR 为 TAR 4.8 232票
4 RAR 为 7Z 4.7 193票
5 RAR 为 TGZ 5.0 107票
6 RAR 为 ARJ 4.8 16票
7 RAR 为 CPIO 4.6 8票
8 RAR 为 TBZ2 5.0 7票
9 RAR 为 TAR.XZ 4.8 5票
10 RAR 为 TAR.Z 4.8 5票
11 RAR 为 TAR.LZ 5.0 4票
12 RAR 为 TAR.BZ 5.0 4票
13 RAR 为 LHA 5.0 3票
14 RAR 为 TAR.LZMA 5.0 2票
15 RAR 为 TAR.7Z 5.0 2票
16 RAR 为 TAR.LZO
转换为 RAR 转换 评分
1 ZIP 为 RAR 4.7 2,832票
2 7Z 为 RAR 4.7 990票
3 JAR 为 RAR 4.9 95票
4 TGZ 为 RAR 4.7 42票
5 ARC 为 RAR 4.5 16票
6 TAR 为 RAR 4.8 16票
7 ACE 为 RAR 4.8 13票
8 CAB 为 RAR 4.8 12票
9 TAR.LZ 为 RAR 5.0 8票
10 DEB 为 RAR 5.0 5票
11 RPM 为 RAR 4.8 5票
12 ARJ 为 RAR 4.8 4票
13 TAR.XZ 为 RAR 5.0 3票
14 ALZ 为 RAR 5.0 3票
15 TAR.LZMA 为 RAR 5.0 2票
16 TBZ2 为 RAR 5.0 2票
17 LHA 为 RAR 4.5 2票
18 TAR.Z 为 RAR 5.0 1票
19 CPIO 为 RAR 4.0 1票
20 TAR.7Z 为 RAR
21 TAR.BZ 为 RAR
22 TAR.LZO 为 RAR