HEVC

hevc

High Efficiency Video Coding

HEVC或h.265是目前最先进的编解码器,因为它可以实现最低比特率以获得最佳图像质量。编解码器具有三个主要特征,使其与其他特征区别开来:并行解码,视频流内图像的随机访问以及更大的最大块大小。 HEVC旨在提供与AVC(h.264)相同水平的视频质量,但是通过改进的压缩,这就是使用编解码器压缩的视频文件将缩小两倍的原因。

支持的转化

从 HEVC 转换 转换 评分
1 HEVC 为 MP4 5.0 14票
2 HEVC 为 MOV 3.8 5票
3 HEVC 为 GIF 3.8 2票
4 HEVC 为 AVI 5.0 1票
5 HEVC 为 MKV 5.0 1票
6 HEVC 为 WEBM 5.0 1票
7 HEVC 为 MJPEG
8 HEVC 为 DIVX
9 HEVC 为 XVID
10 HEVC 为 MPEG-2
11 HEVC 为 AV1
12 HEVC 为 AVCHD
13 HEVC 为 RMVB
14 HEVC 为 F4V
15 HEVC 为 M2V
16 HEVC 为 3G2
17 HEVC 为 3GP
18 HEVC 为 ASF
19 HEVC 为 FLV
20 HEVC 为 M4V
21 HEVC 为 MPG
22 HEVC 为 MPEG
23 HEVC 为 MTS
24 HEVC 为 M2TS
25 HEVC 为 MXF
26 HEVC 为 RM
27 HEVC 为 OGV
28 HEVC 为 SWF
29 HEVC 为 TS
30 HEVC 为 VOB
31 HEVC 为 WMV
32 HEVC 为 WTV
33 HEVC 为 AAC
34 HEVC 为 AC3
35 HEVC 为 FLAC
36 HEVC 为 MP3
37 HEVC 为 OGG
38 HEVC 为 AIFF
39 HEVC 为 AMR
40 HEVC 为 M4A
41 HEVC 为 M4R
42 HEVC 为 WAV
43 HEVC 为 WMA
44 HEVC 为 DTS
45 HEVC 为 OPUS
46 HEVC 为 SPX
47 HEVC 为 CAF
48 HEVC 为 W64
49 HEVC 为 WV
50 HEVC 为 VOC
51 HEVC 为 TTA
52 HEVC 为 RA
53 HEVC 为 MP2
54 HEVC 为 OGA
55 HEVC 为 PVF
56 HEVC 为 PRC
57 HEVC 为 MAUD
58 HEVC 为 8SVX
59 HEVC 为 AMB
60 HEVC 为 AU
61 HEVC 为 SND
62 HEVC 为 SNDR
63 HEVC 为 SNDT
64 HEVC 为 AVR
65 HEVC 为 CDDA
66 HEVC 为 CVS
67 HEVC 为 CVSD
68 HEVC 为 CVU
69 HEVC 为 DVMS
70 HEVC 为 VMS
71 HEVC 为 FAP
72 HEVC 为 PAF
73 HEVC 为 FSSD
74 HEVC 为 SOU
75 HEVC 为 GSRT
76 HEVC 为 GSM
77 HEVC 为 HCOM
78 HEVC 为 HTK
79 HEVC 为 IMA
80 HEVC 为 IRCAM
81 HEVC 为 SLN
82 HEVC 为 SPH
83 HEVC 为 NIST
84 HEVC 为 SMP
85 HEVC 为 TXW
86 HEVC 为 VOX
87 HEVC 为 WVE
88 HEVC 为 SD2