DOC (WORD)转换器

在线将文件与doc相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

doc

Microsoft Word文档

DOC是一种文字处理文档文件的扩展名。这主要是与Microsoft Word应用程序相关联。DOC文件也可以包含图表和表格、视频、图像、声音和图表。它支持几乎所有的操作系统。

支持的转化

从 DOC 转换 转换 评分
1 DOC 为 JPG 4.8 86,983票
2 DOC 为 PDF 4.8 46,831票
3 DOC 为 XLS 3.9 18,820票
4 DOC 为 DOCX 4.7 11,752票
5 DOC 为 EPUB 4.8 8,001票
6 DOC 为 FB2 4.8 6,418票
7 DOC 为 PPT 4.3 6,087票
8 DOC 为 JPEG 4.7 5,122票
9 DOC 为 MOBI 4.8 4,745票
10 DOC 为 PNG 4.7 3,568票
11 DOC 为 TXT 4.5 3,175票
12 DOC 为 ODT 4.6 1,643票
13 DOC 为 RTF 4.7 1,574票
14 DOC 为 HTML 4.7 1,315票
15 DOC 为 XLSX 3.8 1,302票
转换为 DOC 转换 评分
1 PDF 为 DOC 4.5 272,343票
2 JPG 为 DOC 4.3 195,142票
3 DOCX 为 DOC 4.7 68,755票
4 PPTX 为 DOC 4.5 55,772票
5 PNG 为 DOC 4.2 38,631票
6 XLSX 为 DOC 4.1 32,751票
7 ODT 为 DOC 4.7 26,730票
8 JPEG 为 DOC 4.0 24,771票
9 PPT 为 DOC 4.6 18,136票
10 EPUB 为 DOC 4.8 14,408票
11 HTML 为 DOC 4.5 13,920票
12 XLS 为 DOC 4.1 12,520票
13 RTF 为 DOC 4.7 11,987票
14 FB2 为 DOC 4.7 11,846票
15 DJVU 为 DOC 4.5 10,394票

显示全部

DOC 转换质量评分

4.5 (1,080,735票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!