AU转换器

在线将文件与au相互转换

放置文件在这里. 100 MB 最大文件大小 或者 注册

au

Sun Microsystems AU files

AU是属于Sun,NeXT和DEC的声音文件格式的文件扩展名,在UNIX中使用。 AU文件格式也称为Sparc音频或u-law fomat。 AU文件包含三个部分:头文件(包含24个字节)的音频数据和文本以及注释块。

支持的转化

从 AU 转换 转换 评分
1 AU 为 MP3 4.6 855票
2 AU 为 WAV 4.7 210票
3 AU 为 OGG 4.8 21票
4 AU 为 WMA 4.7 6票
5 AU 为 FLAC 4.8 4票
6 AU 为 VOX 4.0 2票
7 AU 为 VOC 4.5 2票
8 AU 为 SND 5.0 2票
9 AU 为 AIFF 5.0 2票
10 AU 为 M4A 4.0 2票
11 AU 为 PVF 5.0 1票
12 AU 为 RA 5.0 1票
13 AU 为 M4R 5.0 1票
14 AU 为 GSM 5.0 1票
15 AU 为 CAF 5.0 1票
转换为 AU 转换 评分
1 MP3 为 AU 4.6 871票
2 WAV 为 AU 4.8 177票
3 MP4 为 AU 4.7 119票
4 M4A 为 AU 4.7 104票
5 OGG 为 AU 4.5 32票
6 FLAC 为 AU 4.7 14票
7 MPEG 为 AU 4.9 11票
8 AAC 为 AU 4.8 11票
9 WMA 为 AU 4.4 7票
10 3GP 为 AU 3.8 6票
11 ASF 为 AU 5.0 5票
12 WEBM 为 AU 5.0 4票
13 WVE 为 AU 4.5 4票
14 FLV 为 AU 5.0 3票
15 MKV 为 AU 5.0 3票

显示全部

AU 转换质量评分

4.6 (2,582票)
您需要转换并下载至少1个文件才能提供反馈!