Công Cụ Chuyển Đổi XV Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file xv sang định dạng khác và từ định dạng khác sang xv

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

xv

Khoros Visualization image

Đây là một định dạng hình ảnh được sử dụng để hình dung trong bộ phần mềm Khoros. Nó là một loại hình ảnh bitmap VIFF. Các định dạng bao gồm các khu màu. Nó được sử dụng cho mục đích hình dung trong phần mềm cho cả hai mục đích thương mại và khoa học.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang XV Chuyển đổi Đánh giá
1 HTML sang XV 5.0 5 phiếu bầu
2 PNG sang XV 5.0 4 phiếu bầu
3 JPG sang XV 5.0 3 phiếu bầu
4 PSD sang XV 5.0 1 phiếu bầu
5 DOCX sang XV 5.0 1 phiếu bầu
6 GIF sang XV 5.0 1 phiếu bầu
7 RTF sang XV 5.0 1 phiếu bầu
8 BMP sang XV 5.0 1 phiếu bầu
9 PDF sang XV 5.0 1 phiếu bầu
10 PPTX sang XV 4.0 1 phiếu bầu
11 CDR sang XV 4.0 1 phiếu bầu
12 ABW sang XV
13 DBK sang XV
14 KWD sang XV
15 SXW sang XV

Xem tất cả