Công Cụ Chuyển Đổi WV

Chuyển đổi trực tuyến từ file wv sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wv

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

wv

WavPack lossless audio compression

Nén âm thanh không mất dữ liệu WavPack. Lưu ý rằng, khi chuyển đổi .wav sang định dạng này và trở lại, tiêu đề RIFF không nhất thiết phải được bảo toàn losslessly (mặc dù âm thanh là).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WV Chuyển đổi Đánh giá
1 WV sang MP3 4.7 160 phiếu bầu
2 WV sang FLAC 4.7 145 phiếu bầu
3 WV sang WAV 4.6 94 phiếu bầu
4 WV sang M4A 3.8 3 phiếu bầu
5 WV sang OGG 3.8 3 phiếu bầu
6 WV sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
7 WV sang AC3 5.0 1 phiếu bầu
8 WV sang M4R 5.0 1 phiếu bầu
9 WV sang AAC
10 WV sang AMR
11 WV sang WMA
12 WV sang DTS
13 WV sang OPUS
14 WV sang SPX
15 WV sang CAF
Chuyển đổi sang WV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang WV 4.9 304 phiếu bầu
2 MP3 sang WV 4.7 155 phiếu bầu
3 M4A sang WV 4.8 20 phiếu bầu
4 MP4 sang WV 4.7 17 phiếu bầu
5 WVE sang WV 4.5 14 phiếu bầu
6 FLAC sang WV 5.0 9 phiếu bầu
7 3GP sang WV 4.8 6 phiếu bầu
8 OGG sang WV 4.3 6 phiếu bầu
9 WMA sang WV 4.0 4 phiếu bầu
10 SHN sang WV 5.0 3 phiếu bầu
11 WMV sang WV 5.0 3 phiếu bầu
12 ASF sang WV 5.0 3 phiếu bầu
13 MOV sang WV 5.0 3 phiếu bầu
14 OPUS sang WV 4.5 2 phiếu bầu
15 AAC sang WV 5.0 2 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WV

4.7 (980 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!