Công Cụ Chuyển Đổi WV Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file wv sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wv

Select files to convert or drag & drop
100 MB Kích thước file tối đa. Đăng ký

wv

WavPack lossless audio compression

Nén âm thanh không mất dữ liệu WavPack. Lưu ý rằng, khi chuyển đổi .wav sang định dạng này và trở lại, tiêu đề RIFF không nhất thiết phải được bảo toàn losslessly (mặc dù âm thanh là).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WV Chuyển đổi Đánh giá
1 WV sang MP3 5.0 45 phiếu bầu
2 WV sang FLAC 5.0 44 phiếu bầu
3 WV sang WAV 4.8 22 phiếu bầu
4 WV sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
5 WV sang M4A 4.0 1 phiếu bầu
6 WV sang AAC
7 WV sang AC3
8 WV sang AIFF
9 WV sang AMR
10 WV sang WMA
11 WV sang DTS
12 WV sang OPUS
13 WV sang SPX
14 WV sang CAF
15 WV sang TTA
Chuyển đổi sang WV Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang WV 5.0 130 phiếu bầu
2 MP3 sang WV 4.9 55 phiếu bầu
3 WVE sang WV 4.5 14 phiếu bầu
4 3GP sang WV 4.8 6 phiếu bầu
5 MP4 sang WV 5.0 5 phiếu bầu
6 M4A sang WV 5.0 4 phiếu bầu
7 ASF sang WV 5.0 3 phiếu bầu
8 FLAC sang WV 5.0 2 phiếu bầu
9 WMV sang WV 5.0 1 phiếu bầu
10 OGG sang WV 5.0 1 phiếu bầu
11 SHN sang WV 5.0 1 phiếu bầu
12 AIFF sang WV 5.0 1 phiếu bầu
13 AMR sang WV 5.0 1 phiếu bầu
14 AU sang WV 5.0 1 phiếu bầu
15 AAC sang WV 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả