Chuyển đổi VQF. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file vqf. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop
100 MB Kích thước file tối đa. Đăng ký

vqf

TwinVQ

Định dạng âm thanh được phát triển bởi Tổng công ty Điện báo Điện thoại Nippon (NNT Labs); Sử dụng chuyển đổi lượng tử vector xen kẽ đã được chuyển đổi theo miền chuyển đổi để nén dữ liệu âm thanh; Có thể được mã hoá bằng tốc độ bit 80, 96, 112, 128, 160 và 192 kbps.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả