Chuyển đổi VQF. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file vqf. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

vqf

TwinVQ

Định dạng âm thanh được phát triển bởi Tổng công ty Điện báo Điện thoại Nippon (NNT Labs); Sử dụng chuyển đổi lượng tử vector xen kẽ đã được chuyển đổi theo miền chuyển đổi để nén dữ liệu âm thanh; Có thể được mã hoá bằng tốc độ bit 80, 96, 112, 128, 160 và 192 kbps.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả