Công Cụ Chuyển Đổi VOX Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file vox sang định dạng khác và từ định dạng khác sang vox

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

vox

A headerless file of Dialogic/OKI ADPCM audio data

Một tập tin headerless của Dialogic / OKI ADPCM âm thanh dữ liệu thường đi kèm với phần mở rộng .vox. Dữ liệu ADPCM này có độ chính xác 12 bit được đóng gói thành chỉ 4-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ VOX Chuyển đổi Đánh giá
1 VOX sang MP3 4.9 95 phiếu bầu
2 VOX sang WAV 4.9 88 phiếu bầu
3 VOX sang GSM 5.0 2 phiếu bầu
4 VOX sang OGG 5.0 2 phiếu bầu
5 VOX sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
6 VOX sang PVF 5.0 1 phiếu bầu
7 VOX sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
8 VOX sang WMA 5.0 1 phiếu bầu
9 VOX sang AC3
10 VOX sang FLAC
11 VOX sang AIFF
12 VOX sang AMR
13 VOX sang M4A
14 VOX sang M4R
15 VOX sang DTS
Chuyển đổi sang VOX Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang VOX 4.8 65 phiếu bầu
2 WAV sang VOX 4.8 43 phiếu bầu
3 VOC sang VOX 4.6 9 phiếu bầu
4 MP4 sang VOX 4.9 7 phiếu bầu
5 3GP sang VOX 5.0 6 phiếu bầu
6 OGG sang VOX 5.0 5 phiếu bầu
7 ASF sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
8 M4A sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
9 AAC sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
10 GSM sang VOX 5.0 1 phiếu bầu
11 3G2 sang VOX
12 AAF sang VOX
13 AV1 sang VOX
14 AVCHD sang VOX
15 AVI sang VOX

Xem tất cả