Công Cụ Chuyển Đổi VOX

Chuyển đổi trực tuyến từ file vox sang định dạng khác và từ định dạng khác sang vox

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

vox

A headerless file of Dialogic/OKI ADPCM audio data

Một tập tin headerless của Dialogic / OKI ADPCM âm thanh dữ liệu thường đi kèm với phần mở rộng .vox. Dữ liệu ADPCM này có độ chính xác 12 bit được đóng gói thành chỉ 4-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ VOX Chuyển đổi Đánh giá
1 VOX sang MP3 4.4 222 phiếu bầu
2 VOX sang WAV 4.4 209 phiếu bầu
3 VOX sang OGG 5.0 4 phiếu bầu
4 VOX sang WMA 3.8 3 phiếu bầu
5 VOX sang GSM 5.0 2 phiếu bầu
6 VOX sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
7 VOX sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
8 VOX sang PVF 5.0 1 phiếu bầu
9 VOX sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
10 VOX sang CVS 5.0 1 phiếu bầu
11 VOX sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
12 VOX sang AC3
13 VOX sang FLAC
14 VOX sang AIFF
15 VOX sang AMR
Chuyển đổi sang VOX Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang VOX 4.6 153 phiếu bầu
2 MP3 sang VOX 4.5 144 phiếu bầu
3 M4A sang VOX 4.6 27 phiếu bầu
4 MP4 sang VOX 4.5 17 phiếu bầu
5 VOC sang VOX 4.6 9 phiếu bầu
6 OGG sang VOX 4.7 7 phiếu bầu
7 3GP sang VOX 5.0 6 phiếu bầu
8 ASF sang VOX 5.0 4 phiếu bầu
9 FLV sang VOX 4.3 3 phiếu bầu
10 AAC sang VOX 5.0 3 phiếu bầu
11 AU sang VOX 4.0 2 phiếu bầu
12 WMA sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
13 MPEG sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
14 MP2 sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
15 MOV sang VOX 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi VOX

4.5 (833 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!