Công Cụ Chuyển Đổi VOX

Chuyển đổi trực tuyến từ file vox sang định dạng khác và từ định dạng khác sang vox

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

vox

A headerless file of Dialogic/OKI ADPCM audio data

Một tập tin headerless của Dialogic / OKI ADPCM âm thanh dữ liệu thường đi kèm với phần mở rộng .vox. Dữ liệu ADPCM này có độ chính xác 12 bit được đóng gói thành chỉ 4-bit.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ VOX Chuyển đổi Đánh giá
1 VOX sang MP3 4.4 190 phiếu bầu
2 VOX sang WAV 4.3 179 phiếu bầu
3 VOX sang OGG 5.0 3 phiếu bầu
4 VOX sang WMA 3.8 3 phiếu bầu
5 VOX sang GSM 5.0 2 phiếu bầu
6 VOX sang AAC 5.0 1 phiếu bầu
7 VOX sang IMA 5.0 1 phiếu bầu
8 VOX sang PVF 5.0 1 phiếu bầu
9 VOX sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
10 VOX sang AC3
11 VOX sang FLAC
12 VOX sang AIFF
13 VOX sang AMR
14 VOX sang M4A
15 VOX sang M4R
Chuyển đổi sang VOX Chuyển đổi Đánh giá
1 WAV sang VOX 4.6 135 phiếu bầu
2 MP3 sang VOX 4.6 119 phiếu bầu
3 M4A sang VOX 4.6 25 phiếu bầu
4 MP4 sang VOX 4.4 14 phiếu bầu
5 VOC sang VOX 4.6 9 phiếu bầu
6 3GP sang VOX 5.0 6 phiếu bầu
7 OGG sang VOX 4.7 6 phiếu bầu
8 ASF sang VOX 5.0 4 phiếu bầu
9 FLV sang VOX 4.3 3 phiếu bầu
10 AAC sang VOX 5.0 3 phiếu bầu
11 MPEG sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
12 WMA sang VOX 5.0 2 phiếu bầu
13 GSM sang VOX 5.0 1 phiếu bầu
14 AU sang VOX 5.0 1 phiếu bầu
15 WMV sang VOX 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi VOX

4.5 (713 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!