Trình bày Chuyển đổi chuyển đổi sang psd potm chuyển đổi Chọn file cần chuyển đổi hoặc kéo và thả chúng trên trang này
  • POTM
đến
  • PSD
Lỗi
html video audio
SETTINGS
đến
    • Add Files More
      • Thêm Từ URL
      • Chọn từ Dropbox
      • Chọn từ Google Drive
    Bạn không cần công nhận chữ?
    (Quét PDF và hình ảnh)
    Nếu hình ảnh của bạn có chứa văn bản máy hoặc văn bản in, xin vui lòng sử dụng của chúng tôi OCR (Công cụ nhận dạng ký tự quang học)
    Công nhận văn bản
    Việc chuyển đổi tiêu chuẩn của POTM đến PSD mang lại một PSD tập tin với một hình ảnh nhúng. Bạn sẽ không thể chỉnh sửa văn bản bên trong nó.
    Bạn không cần công nhận chữ?
    (Quét PDF)
    Nếu PDF của bạn có chứa các trang quét, xin vui lòng sử dụng của chúng tôi OCR (Công cụ nhận dạng ký tự quang học)
    Công nhận văn bản
    Lưu chuyển đổi tập tin vào tôi
    Thông báo cho tôi khi nó được hoàn tất

    Làm thế nào để chuyển đổi POTM sang PSD?

    • Bước 1: Tải (các) tập tin POTM lên
      Lựa chọn các tập tin từ Máy tính, Google Drive, Dropbox, URL hoặc bằng cách kéo tập tin vào trang này
    • Bước 2: Chọn "Sang PSD"
      Chọn PSD hoặc bất kỳ định dạng nào khác bạn cần chuyển đổi sang (hỗ trợ hơn 200 định dạng)
    • Bước 3: Tải tập tin PSD của bạn xuống
      Hãy để tập tin chuyển đổi và bạn có thể tải tập tin PSD của bạn xuống ngay sau đó