Công Cụ Chuyển Đổi MP4 Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file mp4 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang mp4

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

mp4

MPEG-4 Part 14

Là một container dạng đa phương tiện được sử dụng rộng rãi cho video bao bì và âm thanh, áp phích, phụ đề và siêu dữ liệu. Tồn tại hỗ trợ cho các tuyến. Siêu dữ liệu được gửi với các tập tin, trong đó có chứa tất cả các thông tin cần thiết để phát sóng. Tồn tại khả năng để đóng gói nhiều thứ cùng lúc và MPEG-4 tiêu chuẩn, mà thuộc về định dạng, hỗ trợ một số lượng hợp lý các định dạng dữ liệu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MP4 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MP3 4.8 76,706 phiếu bầu
2 MP4 sang GIF 4.9 52,679 phiếu bầu
3 MP4 sang AVI 4.8 19,166 phiếu bầu
4 MP4 sang WMV 4.9 16,241 phiếu bầu
5 MP4 sang MPEG 4.9 8,399 phiếu bầu
6 MP4 sang WAV 4.9 7,828 phiếu bầu
7 MP4 sang WEBM 5.0 6,035 phiếu bầu
8 MP4 sang MPG 4.9 4,977 phiếu bầu
9 MP4 sang MOV 4.8 3,998 phiếu bầu
10 MP4 sang OGV 5.0 3,858 phiếu bầu
11 MP4 sang SWF 5.0 3,372 phiếu bầu
12 MP4 sang FLV 4.9 2,715 phiếu bầu
13 MP4 sang DIVX 5.0 2,632 phiếu bầu
14 MP4 sang 3GP 4.9 2,325 phiếu bầu
15 MP4 sang OGG 4.9 2,179 phiếu bầu
Chuyển đổi sang MP4 Chuyển đổi Đánh giá
1 WEBM sang MP4 4.9 48,505 phiếu bầu
2 MKV sang MP4 4.9 23,818 phiếu bầu
3 GIF sang MP4 5.0 23,672 phiếu bầu
4 WMV sang MP4 4.9 18,131 phiếu bầu
5 SWF sang MP4 4.5 17,989 phiếu bầu
6 MOV sang MP4 4.8 14,160 phiếu bầu
7 AVI sang MP4 4.8 7,841 phiếu bầu
8 FLV sang MP4 4.9 6,238 phiếu bầu
9 MTS sang MP4 4.9 5,186 phiếu bầu
10 MPG sang MP4 4.8 4,372 phiếu bầu
11 TS sang MP4 4.7 4,239 phiếu bầu
12 3GP sang MP4 4.8 3,546 phiếu bầu
13 OGV sang MP4 4.9 1,975 phiếu bầu
14 M4V sang MP4 4.7 1,329 phiếu bầu
15 MXF sang MP4 4.9 492 phiếu bầu

Xem tất cả