Công Cụ Chuyển Đổi M4A

Chuyển đổi trực tuyến từ file m4a sang định dạng khác và từ định dạng khác sang m4a

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

m4a

Nén tập tin âm thanh

Đây là một lossless định dạng (và thuật toán mã hóa) cho các nền tảng của Apple. M4A được sử dụng rộng rãi trong máy nghe iPod và như là một thành phần trong QuickTime media chơi. Các bộ giải mã codec m4a được tìm thấy trong nguồn mở - điều này cho phép người sử dụng bên thứ ba để mở các tập tin ở định dạng đó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M4A Chuyển đổi Đánh giá
1 M4A sang MP3 4.8 517,162 phiếu bầu
2 M4A sang WAV 4.8 84,939 phiếu bầu
3 M4A sang M4R 4.7 5,770 phiếu bầu
4 M4A sang OGG 4.8 5,099 phiếu bầu
5 M4A sang WMA 4.7 3,600 phiếu bầu
6 M4A sang FLAC 4.8 2,759 phiếu bầu
7 M4A sang AIFF 4.8 1,666 phiếu bầu
8 M4A sang AAC 4.7 1,376 phiếu bầu
9 M4A sang AMR 4.7 701 phiếu bầu
10 M4A sang OPUS 4.8 321 phiếu bầu
11 M4A sang GSM 4.6 243 phiếu bầu
12 M4A sang MP2 4.7 229 phiếu bầu
13 M4A sang CDDA 4.6 158 phiếu bầu
14 M4A sang AC3 4.4 108 phiếu bầu
15 M4A sang AU 4.7 104 phiếu bầu
Chuyển đổi sang M4A Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang M4A 4.8 16,127 phiếu bầu
2 MP4 sang M4A 4.7 7,391 phiếu bầu
3 OGG sang M4A 4.8 2,794 phiếu bầu
4 WAV sang M4A 4.8 2,139 phiếu bầu
5 FLAC sang M4A 4.7 1,515 phiếu bầu
6 AAC sang M4A 4.8 1,301 phiếu bầu
7 OPUS sang M4A 4.8 1,061 phiếu bầu
8 WEBM sang M4A 4.8 956 phiếu bầu
9 MOV sang M4A 4.7 927 phiếu bầu
10 WMA sang M4A 4.7 774 phiếu bầu
11 AMR sang M4A 4.8 615 phiếu bầu
12 WMV sang M4A 4.7 608 phiếu bầu
13 MPEG sang M4A 4.8 559 phiếu bầu
14 MKV sang M4A 4.6 507 phiếu bầu
15 3GP sang M4A 4.8 407 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi M4A

4.8 (667,594 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!