Công Cụ Chuyển Đổi M4A Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file m4a sang định dạng khác và từ định dạng khác sang m4a

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

m4a

Nén tập tin âm thanh

Đây là một lossless định dạng (và thuật toán mã hóa) cho các nền tảng của Apple. M4A được sử dụng rộng rãi trong máy nghe iPod và như là một thành phần trong QuickTime media chơi. Các bộ giải mã codec m4a được tìm thấy trong nguồn mở - điều này cho phép người sử dụng bên thứ ba để mở các tập tin ở định dạng đó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M4A Chuyển đổi Đánh giá
1 M4A sang MP3 4.8 56,523 phiếu bầu
2 M4A sang WAV 4.9 7,444 phiếu bầu
3 M4A sang WMA 4.7 638 phiếu bầu
4 M4A sang OGG 4.9 228 phiếu bầu
5 M4A sang AAC 4.9 202 phiếu bầu
6 M4A sang AIFF 4.9 177 phiếu bầu
7 M4A sang FLAC 4.9 130 phiếu bầu
8 M4A sang AMR 4.8 70 phiếu bầu
9 M4A sang GSM 4.8 31 phiếu bầu
10 M4A sang CAF 5.0 25 phiếu bầu
11 M4A sang AC3 5.0 11 phiếu bầu
12 M4A sang AU 5.0 9 phiếu bầu
13 M4A sang DTS 4.9 8 phiếu bầu
14 M4A sang TXW 5.0 7 phiếu bầu
15 M4A sang SMP 5.0 6 phiếu bầu
Chuyển đổi sang M4A Chuyển đổi Đánh giá
1 MP3 sang M4A 4.9 2,168 phiếu bầu
2 MP4 sang M4A 4.9 544 phiếu bầu
3 WAV sang M4A 4.9 305 phiếu bầu
4 OGG sang M4A 4.9 290 phiếu bầu
5 FLAC sang M4A 4.7 207 phiếu bầu
6 ASF sang M4A 5.0 192 phiếu bầu
7 3GP sang M4A 4.9 160 phiếu bầu
8 AMR sang M4A 5.0 120 phiếu bầu
9 AAC sang M4A 4.9 119 phiếu bầu
10 MOV sang M4A 4.9 71 phiếu bầu
11 WEBM sang M4A 5.0 70 phiếu bầu
12 WVE sang M4A 4.5 64 phiếu bầu
13 AIFF sang M4A 5.0 38 phiếu bầu
14 WMV sang M4A 5.0 25 phiếu bầu
15 WMA sang M4A 4.4 24 phiếu bầu

Xem tất cả