Chuyển đổi KDC (RAW). Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file kdc. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

kdc

Kodak Digital Camera Raw Image Format

Định dạng bitmap này được sử dụng trong loạt phim gia đình Kodak DC của máy ảnh. Nó còn được biết đến dưới cái tên Kodak Photogen. KDC là một định dạng ảnh RAW cho hậu xử lý hình ảnh có khả năng thay đổi các thông số hình ảnh quan trọng trong khi duy trì mức độ ban đầu của chi tiết.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả