Chuyển đổi hình ảnh chuyển đổi sang wmf hrz chuyển đổi Chọn file cần chuyển đổi hoặc kéo và thả chúng trên trang này
  • HRZ
đến
  • WMF
Lỗi
html video audio
SETTINGS
đến
    Bạn không cần công nhận chữ?
    (Quét PDF và hình ảnh)
    Nếu hình ảnh của bạn có chứa văn bản máy hoặc văn bản in, xin vui lòng sử dụng của chúng tôi OCR (Công cụ nhận dạng ký tự quang học)
    Công nhận văn bản
    Việc chuyển đổi tiêu chuẩn của HRZ đến WMF mang lại một WMF tập tin với một hình ảnh nhúng. Bạn sẽ không thể chỉnh sửa văn bản bên trong nó.
    Bạn không cần công nhận chữ?
    (Quét PDF)
    Nếu PDF của bạn có chứa các trang quét, xin vui lòng sử dụng của chúng tôi OCR (Công cụ nhận dạng ký tự quang học)
    Công nhận văn bản
    Lưu chuyển đổi tập tin vào tôi
    Thông báo cho tôi khi nó được hoàn tất

    Làm thế nào để chuyển đổi HRZ sang WMF?

    Làm thế nào để chuyển đổi WMF sang HRZ?
    • Bước 1: Tải (các) tập tin HRZ lên
      Lựa chọn các tập tin từ Máy tính, Google Drive, Dropbox, URL hoặc bằng cách kéo tập tin vào trang này
    • Bước 2: Chọn "Sang WMF"
      Chọn WMF hoặc bất kỳ định dạng nào khác bạn cần chuyển đổi sang (hỗ trợ hơn 200 định dạng)
    • Bước 3: Tải tập tin WMF của bạn xuống
      Hãy để tập tin chuyển đổi và bạn có thể tải tập tin WMF của bạn xuống ngay sau đó