Công Cụ Chuyển Đổi G3

Chuyển đổi trực tuyến từ file g3 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang g3

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

g3

Group 3 FAX

Các định dạng G3 được sử dụng để nén các tập tin hình ảnh trong định dạng TIFF khi gửi fax. Các thuật toán nén cho phép sử dụng một tiêu chuẩn 10 lần nén, có thể được tăng lên. Nó được sử dụng để loại bỏ các dữ liệu hình ảnh dư thừa, mà làm cho nó có thể làm giảm kích thước của hình ảnh và tăng tốc độ giao hàng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ G3 Chuyển đổi Đánh giá
1 G3 sang JPEG 5.0 1 phiếu bầu
2 G3 sang JPG 5.0 1 phiếu bầu
3 G3 sang PDF 5.0 1 phiếu bầu
4 G3 sang PNG 5.0 1 phiếu bầu
5 G3 sang JP2
6 G3 sang BMP
7 G3 sang WBMP
8 G3 sang GIF
9 G3 sang TGA
10 G3 sang SVG
11 G3 sang PCX
12 G3 sang TIFF
13 G3 sang ICO
14 G3 sang CUR
15 G3 sang PBM
Chuyển đổi sang G3 Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang G3 4.6 85 phiếu bầu
2 PNG sang G3 4.8 23 phiếu bầu
3 TXT sang G3 4.8 14 phiếu bầu
4 HTML sang G3 4.4 13 phiếu bầu
5 PDF sang G3 4.0 9 phiếu bầu
6 JPEG sang G3 4.5 4 phiếu bầu
7 BIN sang G3 4.5 2 phiếu bầu
8 PLT sang G3 3.8 2 phiếu bầu
9 GIF sang G3 5.0 2 phiếu bầu
10 XLSX sang G3 5.0 2 phiếu bầu
11 BMP sang G3 5.0 2 phiếu bầu
12 PPTX sang G3 5.0 2 phiếu bầu
13 PSD sang G3 3.8 2 phiếu bầu
14 ICO sang G3 5.0 1 phiếu bầu
15 HEIC sang G3 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi G3

4.6 (214 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!