Công Cụ Chuyển Đổi G3 Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file g3 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang g3

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 396,724,471 tập tin với tổng dung lượng là 5,667 TB

g3

Group 3 FAX

Các định dạng G3 được sử dụng để nén các tập tin hình ảnh trong định dạng TIFF khi gửi fax. Các thuật toán nén cho phép sử dụng một tiêu chuẩn 10 lần nén, có thể được tăng lên. Nó được sử dụng để loại bỏ các dữ liệu hình ảnh dư thừa, mà làm cho nó có thể làm giảm kích thước của hình ảnh và tăng tốc độ giao hàng.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang G3 Chuyển đổi Đánh giá
1 JPG sang G3 4.8 62 phiếu bầu
2 PNG sang G3 4.8 17 phiếu bầu
3 TXT sang G3 4.8 13 phiếu bầu
4 HTML sang G3 4.8 11 phiếu bầu
5 PDF sang G3 4.0 4 phiếu bầu
6 GIF sang G3 5.0 2 phiếu bầu
7 XLSX sang G3 5.0 2 phiếu bầu
8 BIN sang G3 4.5 2 phiếu bầu
9 JPEG sang G3 5.0 1 phiếu bầu
10 PLT sang G3 3.0 1 phiếu bầu
11 TGA sang G3 4.0 1 phiếu bầu
12 PSD sang G3 5.0 1 phiếu bầu
13 ODT sang G3 5.0 1 phiếu bầu
14 XPS sang G3 5.0 1 phiếu bầu
15 ICO sang G3 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi G3

4.8 (128 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!