Công Cụ Chuyển Đổi DVMS

Chuyển đổi trực tuyến từ file dvms sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dvms

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

dvms

DVMS

Used in Germany to compress speech audio for voice mail. A self-describing variant of cvsd (Continuously Variable Slope Delta modulation).

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DVMS

4.8 (16 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!