Công Cụ Chuyển Đổi DVMS

Chuyển đổi trực tuyến từ file dvms sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dvms

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

dvms

DVMS

Used in Germany to compress speech audio for voice mail. A self-describing variant of cvsd (Continuously Variable Slope Delta modulation).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DVMS

4.8 (20 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!