Công Cụ Chuyển Đổi DVMS Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file dvms sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dvms

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

dvms

DVMS

Used in Germany to compress speech audio for voice mail. A self-describing variant of cvsd (Continuously Variable Slope Delta modulation).