Công Cụ Chuyển Đổi DNG (RAW)

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file dng. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

dng

Digital Negative

Định dạng này có chứa các hình ảnh RAW không nén, và nó được sử dụng để tạo ra hình ảnh cho việc lưu trữ, lưu trữ. Nó có cấu trúc TIFF và được phân phối với mã nguồn mở. DNG cũng được sử dụng cho việc lưu trữ trung gian của hình ảnh kỹ thuật số. Nó được hỗ trợ bởi hầu hết các nhà sản xuất máy ảnh. Nó được phát triển bởi Adobe. Nó có thể được sử dụng để lưu trữ nhiều hình ảnh, một trong số đó được sử dụng để xem trước.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DNG Chuyển đổi Đánh giá
1 DNG sang JPG 4.3 3,176 phiếu bầu
2 DNG sang JPEG 4.3 567 phiếu bầu
3 DNG sang XPM 4.6 478 phiếu bầu
4 DNG sang PNG 4.3 391 phiếu bầu
5 DNG sang TIFF 4.3 156 phiếu bầu
6 DNG sang PDF 4.4 43 phiếu bầu
7 DNG sang BMP 4.1 33 phiếu bầu
8 DNG sang PSD 4.6 29 phiếu bầu
9 DNG sang HDR 4.0 27 phiếu bầu
10 DNG sang EXR 3.8 16 phiếu bầu
11 DNG sang HEIC 3.8 11 phiếu bầu
12 DNG sang DXF 4.5 6 phiếu bầu
13 DNG sang SVG 3.8 6 phiếu bầu
14 DNG sang RGB 4.2 5 phiếu bầu
15 DNG sang GIF 5.0 4 phiếu bầu

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DNG

4.3 (4,980 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!