Chuyển đổi DNG. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file dng. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

dng

Digital Negative

Định dạng này có chứa các hình ảnh RAW không nén, và nó được sử dụng để tạo ra hình ảnh cho việc lưu trữ, lưu trữ. Nó có cấu trúc TIFF và được phân phối với mã nguồn mở. DNG cũng được sử dụng cho việc lưu trữ trung gian của hình ảnh kỹ thuật số. Nó được hỗ trợ bởi hầu hết các nhà sản xuất máy ảnh. Nó được phát triển bởi Adobe. Nó có thể được sử dụng để lưu trữ nhiều hình ảnh, một trong số đó được sử dụng để xem trước.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DNG Chuyển đổi Đánh giá
1 DNG sang JPG 3.8 186 phiếu bầu
2 DNG sang PNG 3.8 27 phiếu bầu
3 DNG sang JPEG 3.8 25 phiếu bầu
4 DNG sang TIFF 3.8 10 phiếu bầu
5 DNG sang DXF 4.7 3 phiếu bầu
6 DNG sang BMP 3.8 2 phiếu bầu
7 DNG sang PGM 3.0 1 phiếu bầu
8 DNG sang PDF 4.0 1 phiếu bầu
9 DNG sang DOC 4.0 1 phiếu bầu
10 DNG sang XPM 5.0 1 phiếu bầu
11 DNG sang JP2
12 DNG sang WBMP
13 DNG sang GIF
14 DNG sang TGA
15 DNG sang SVG

Xem tất cả