Chuyển đổi CRW (RAW). Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file crw. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

crw

Canon Digital Camera Raw Image Format

Một dạng di sản với cấu trúc RAW để lưu ảnh chụp bằng máy Canon. Nó chứa thông tin đồ họa về dữ liệu được thu thập thông qua các ống kính mà không có việc sử dụng các phần cứng hoặc phần mềm chỉnh sửa và nén. Nó chứa siêu dữ liệu xác định các điều kiện chụp và cài đặt camera.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Xem tất cả