Công Cụ Chuyển Đổi CRW (RAW)

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file crw. Đối với mac & windows. Không cần download.

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

crw

Canon Digital Camera Raw Image Format

Một dạng di sản với cấu trúc RAW để lưu ảnh chụp bằng máy Canon. Nó chứa thông tin đồ họa về dữ liệu được thu thập thông qua các ống kính mà không có việc sử dụng các phần cứng hoặc phần mềm chỉnh sửa và nén. Nó chứa siêu dữ liệu xác định các điều kiện chụp và cài đặt camera.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CRW Chuyển đổi Đánh giá
1 CRW sang JPG 4.3 62 phiếu bầu
2 CRW sang JPEG 4.8 23 phiếu bầu
3 CRW sang TIFF 4.8 6 phiếu bầu
4 CRW sang PDF 4.7 3 phiếu bầu
5 CRW sang DOCX 5.0 1 phiếu bầu
6 CRW sang PNG 5.0 1 phiếu bầu
7 CRW sang JP2
8 CRW sang BMP
9 CRW sang WBMP
10 CRW sang GIF
11 CRW sang TGA
12 CRW sang SVG
13 CRW sang PCX
14 CRW sang ICO
15 CRW sang CUR

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi CRW

4.5 (96 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!